VENTURE CAPITAL

Prezentarea Generala a Programului

Programul de Finantare Venture Capital reprezinta o modalitate flexibila si adaptabila de Finantare si Investitii pe Termen Mediu  si Lung pentru companiile eligibile. Capitalizarile derulate prin intermediul sau vizeaza exclusiv furnizarea de capitaluri pentru companii publice/private aflate in diverse stadii de dezvoltare si care detin anumite caracteristici operationale.

Acest Program ofera solicitantilor eligibili accesul la mai multe Surse diferite de Capitaluri si Alternative Financiare (independente si/sau combinate):

 • Finantare prin capital propriu (Equity Finance);

 • Finantare prin indatorare (Debt Finance);

 • Finantare prin piata de capital (Debt/Equity Capital Markets Finance);

 • Finantare prin fuziuni si achizitii (M&A Finance).

Obiectivul Programului este acela de a capitaliza companiile care prezinta un istoric de functionare sanatos si care demonstreaza perspective clare de dezvoltare a afacerilor. Sunt acceptate in Program acele companii cu istoric de functionare, care pot avea o activitate economica fie bazata in principal pe fluxuri de numerar (cifra de afaceri mare, dar active reduse), fie pe active bilantiere semnificative (active de valori mari, dar cifra de afaceri mai redusa).

Prin intermediul Programului sunt furnizate capitaluri in toate rundele de finantari Venture Capital, in una sau mai multe transe:

 • Finantari pentru start-up (seed financing, research and development financing, start-up financing, first-stage financing);

 • Finantari pentru crestere si dezvoltare (second-stage financing, third-stage/mezzanine financing, bridge/transitional financing);

 • Finantari pentru achizitii si expansiune (acquisition financing, management buyouts/buyins, owner/shareholder buyouts, leveraged buyouts, replacement capital).

 

In functie de solutiile financiare selectate si de particularitatile operatiunilor respective, Compania noastra poate participa in tranzactiile de Venture Capital fie in calitate de unic Investitor/Finantator, fie in consortiu alaturi de alti finantatori si/sau investitori industriali/comerciali, financiari, strategici.

Precizari referitoare la Procesul de Aplicare din perspectiva efectelor/impactului Crizei COVID-19 asupra Companiilor Solicitante:

1. Companiile aplicante ale caror principali indicatori economico-financiari prezinta o contractie de maxim 5% raportata la media ponderata a respectivilor indicatori aferenti anilor de referinta 2017 - 2019: 

 • vor aplica in continuare in cadrul Programului in conformitate cu Procedura de Lucru Standard (descrisa in cadrul acestei Prezentari Generale a Programului);

2. Companiile aplicante ale caror principali indicatori economico-financiari prezinta o contractie mai mare de 5% raportata la media ponderata a respectivilor indicatori aferenti anilor de referinta 2017 - 2019: 

 • vor putea aplica in cadrul Programului pana la limita maxima a necesarului actualizat de finantare in conformitate cu Procedura de Lucru Standard (descrisa in cadrul acestei Prezentari Generale a Programului) la care se adauga obligativitatea intocmirii si depunerii unui “Plan de Redresare Economica si Financiara” complementar si suplimentar “Planului de Afaceri”;

3. Companiile aplicante a caror situatie economico-financiara actualizata se incadreaza acum intr-una dintre situatiile de dificultate prezentate in cadrul Programului de Situatii Speciale: 

 • vor aplica simultan atat in cadrul prezentului Program Financiar cat si in cadrul Programului Special Situations urmand sa acceseze capitalurile solicitate in conformitate cu o Procedura de Lucru Specifica aferenta ambelor Programe Financiare;

4. Planul de Redresare Economica si Financiara reprezinta documentatia suplimentara si complementara Planului de Afaceri prin intermediul careia companiile aplicante urmeaza a detalia: planurile de actiune, strategiile, tacticile si solutiile concrete prin intermediul carora afacerile societatii aplicante urmeaza a fi redresate din punct de vedere economic si financiar in cadrul intervalului de referinta al anilor 2020 - 2021.
 

Accesarea Facilitatilor Financiare

 • Investitiile si Finantarile Directe acordate companiilor eligibile reprezinta capitalizari nerambursabile si nepurtatoare de dobanzi, pentru care nu este necesara asigurarea unui aport propriu de capital si nici prezentarea de garantii proprii din partea beneficiarilor, Investitiile si Finantarile respective fiind realizate sub forma unui plasament privat de capital (venture capital funding);

 • In schimbul acestor Capitalizari Directe, Compania noastra va dobandi o cota de participare la capitalul social al companiilor finantate.

Bugetul Programului

 • Pentru anul 2020, Programul nu are alocat un buget minim/maxim predeterminat, toate tranzactiile aprobate spre capitalizare urmand a fi finantate conform termenilor contractuali agreati.

 • Valoarea efectiva a fiecarei Investitii/Finantari Directe realizate prin intermediul Programului se determina pe baza necesitatilor de capitalizare ale fiecarui solicitant ajustate in raport cu rezultatele analizelor si evaluarilor efectuate, criteriile de participare in Program luand in considerare: Veniturile din Exploatare, Indicatorul EBITDA si Activele Bilantiere (imobilizate + circulante) pe ultimii 2-3 ani financiari incheiati (2017, 2018 si 2019), in conformitate cu precizarile din tabelul de mai jos. Cuantumul unei astfel de Capitalizari Directe va acoperi integral necesarul de finantare al Planului de Afaceri aprobat spre capitalizare pentru fiecare solicitant selectat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata Programului

 • In anul 2020, Programul este operational intre 01 ianuarie si 31 decembrie;

 • Procesele de aplicare a participantilor si de evaluare a solicitarilor depuse se deruleaza in mod continuu in tot acest interval.

 

 

 

Criterii de Eligibilitate a Solicitantilor si Tranzactiilor

Sunt eligibile in cadrul Programului o larga varietate de companii aflate in diverse faze ale ciclului de viata: SPV (start-up), faza de exploatare, faza de crestere, faza de expansiune, faza de internationalizare (start-up, seed, early stage, initial development phase, emerging growth phase, growth stage, late growth stage, expansion phase, internationalization stage). In anumite situatii particulare sunt acceptati ca solicitanti eligibili si operatori/administratori/echipe de management ale unor astfel de companii.

 

In plus, Programul furnizeaza capitaluri si pentru tranzactii care implica Fuziuni & Achizitii de companii aflate in situatii speciale / in dificultate / in insolventa (stressed, distressed, turnaround, repositioning, divestiture, recapitalization, performing/non-performing, underperforming, undervalued assets).

Criterii Generale de Eligibilitate aferente Societatilor Aplicante:

 • Programul se adreseaza exclusiv persoanelor juridice romane organizate sub forma societatilor comerciale (SRL si/sau SA) in calitate de beneficiari ai investitiilor/finantarilor avansate;

 • Aplicantii pot fi doar persoane juridice romane, care pot fi insa infiintate/gestionate de asociati/actionari/administratori persoane fizice si/sau juridice romane si/sau straine;

 • Capitalul societatii beneficiare este integral privat (roman si/sau strain);

 • Societatea beneficiara este infiintata pe teritoriul Romaniei, insa aceasta isi poate desfasura activitatea si/sau implementa proiectul finantat atat pe teritoriul Romaniei cat si in strainatate;

 • Nu exista obiecte de activitate si/sau coduri CAEN apriori excluse de la finantare. Orice activitate/cod CAEN permise de lege sunt considerate eligibile pentru participarea la Program si pentru accesarea finantarilor/investitiilor acordate.

Criterii Generale de Eligibilitate aferente Asociatilor/Actionarilor/Administratorilor Societatilor Aplicante:

 • Asociatii/actionarii majoritari/minoritari si respectiv administratorii/directorii societatii aplicante pot fi persoane fizice si/sau juridice romane si/sau straine;

 • Nu exista excluderi impuse cu privire la detinerea calitatii de actionar/asociat al unei alte societati si/sau de reprezentant legal al unei alte entitati cu acelasi domeniu de activitate si/sau coduri CAEN identice cu cele pentru care se aplica in acest Program.

Criterii Generale de Eligibilitate aferente Companiilor/Afacerilor Solicitante:

In general, este recomandabil ca propunerile supuse atentiei noastre sa intruneasca cateva conditii de baza:

 • Prezinta perspective clare cu privire la viabilitatea si sustenabilitatea (economica, financiara, tehnica), cresterea, dezvoltarea si profitabilitatea afacerii finantate;

 • Poseda un plan de afaceri solid articulat si credibil precum si fundamente financiare solide;

 • Detin capabilitatile operationale, functionale si manageriale necesare implementarii planului de afaceri propus;

 • Poseda rapoarte de evaluare realiste asupra afacerii propuse;

 • Existenta unei echipe de management calificate, cu un portfoliu de rezultate demonstrabile, capabila sa dezvolte in continuare compania, care poseda interese financiare proprii in respectiva afacere si este pregatita sa participe in continuare financiar si managerial la dezvoltarea afacerii;

 • Isi desfasoara activitatea in sectoare/industrii/domenii dinamice si cu un trend pozitiv, fragmentate si sub-exploatate, aflate in proces de consolidare unde detine pozitii semnificative pe nise de piata;

 • Prezinta o piata certa si solida unde isi desfasoara activitatea precum si perspective clare de crestere a cotei proprii pe aceasta piata;

 • Existenta unui portofoliu optimizat de furnizori, parteneri de afaceri si clienti diversificat regional si cu solicitari recurente;

 • Prezinta riscuri de piata si tehnologice reduse;

 • Prezinta abilitatea istorica de a genera profituri operationale precum si previziuni clare privitoare la cresterea / imbunatatirea indicatorilor economico-financiari;

 • Prezinta o evolutie economica adecvata in perioadele de incertitudini macroeconomice;

 • Detin avantaje competitive certe capabile sa ii ofere o pozitie avantajoasa in piata pe termen mediu si lung;

 • Prezinta costuri operationale reduse in comparatie cu media sectorului in care activeaza;

 • Ofera si urmeaza a dezvolta produse/servicii inovative intr-o piata unde exista o cerinta sustinuta pentru acestea sau intrarea pe noi piete pentru acestea;

 • Existenta unui potential semnificativ de crestere a companiei (gama de produse, vanzari, cifra de afaceri, profit, valoare de piata) bazat pe o strategie de afaceri clara si un model economic de afaceri scalabil;

 • Existenta unor oportunitati de crestere, dezvoltare, repozitionare strategica, expansiune geografica pe piata interna si/sau internationala;

 • Prezenta unui potential de crestere a valorii companiei si a cash-flow-ului prin restructurarea/consolidarea afacerilor prezente sau prin noi achizitii;

 • Prezinta un model de afaceri care dispune de surse de venituri diversificate, genereaza venituri consistente si recurente pe termen lung precum si fluxuri de capital stabile si previzibile;

 • Poseda un plan de dezvoltare pe termen lung consistent, realist si capabil sa consolideze si sa dezvolte avantajele competitive pe care compania le detine in piata;

 • Detine un model de afaceri care isi demonstreaza viabilitatea si profitabilitatea economico-financiara.

 

 

Criterii Specifice Programului de Eligibilitate a Solicitantilor si Tranzactiilor:

Eligibilitatea Financiara a Solicitantilor:

 • Sunt eligibile direct in Program companiile (SRL/SA) care prezinta un standing financiar bun si intrunesc cel putin unul dintre urmatoarele criterii specifice Programului Financiar 2020:

  • Venituri Exploatare (pe ultimii 2-3 ani): min. 2M euro;

  • EBITDA: min. 0.5M euro;

  • Active Bilantiere (imobilizate + circulante): min. 3M euro.

 • Companiile solicitante care nu intrunesc cel putin unul dintre cele 3 criterii enumerate mai sus, sunt indrumate sa nu aplice in cadrul acestui Program Financiar 2020. In schimb, acestea sunt invitate sa aplice in cadrul restului Programelor Financiare Anuale si/sau Permanente oferite de Compania noastra;

 • Conditionat de derularea prealabila si implementarea cu succes a unui Program de Redresare/Restructurare Economica si Financiara oferit de Compania noastra, sunt eligibile pentru participarea in cadrul acestui Program si companiile solicitante care, desi intrunesc cel putin unul dintre criteriile specifice enumerate anterior, se afla insa, in acelasi timp, si intr-una dintre urmatoarele situatii:

  • se afla: in dificultate (in sensul definitiei acordate acestui concept in cadrul Directivelor Comisiei Europene), in incapacitate temporara de plata, in procedura de executare silita, in suspendare temporara a activitatii, in administrare speciala sau concordat, in procedura de insolventa, in reorganizare judiciara, in inchidere operationala, etc;

  • prezinta un istoric negativ de plata (conform CRC, CIP, BC);

  • inregistreaza obligatii restante si/sau datorii esalonate la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetelor de stat, locale, de asigurari sociale, etc.

Valoarea Tranzactiilor:

 • Valoarea totala (estimata) a tranzactiei: min. 3M euro;

 • Solicitarea de finantare adresata Companiei noastre: min. 1M euro.

Valoarea Finantarii Acordate:

 • Pana la 100% din valoarea totala a tranzactiei, in functie de specificul fiecarei solicitari si de particularitatile de structurare si modelare ale fiecarei operatiuni de capitalizare.

 

 

 

Procesul de Aplicare
 • Intregul proces de aplicarea la acest Program se realizeaza 100% online si este complet gratuit.

 • Protocolul de aplicare si de evaluare a solicitarilor de capitalizare, inclusiv intreaga comunicare cu fiecare aplicant si managementul documentelor si aplicatiilor, se realizeaza exclusiv prin intermediul Platformei B2B ePortal access2capital.co, utilizand aplicatia online CRM Cloud.

  • Pentru a crea un Cont Nou Client accesati acest link.

  • Pentru autentificarea unui Client intr-un Cont deja Inregistrat accesati acest link.

 

 

 

Procesarea Aplicatiilor si Evaluare Propunerilor de Afaceri

Procesul de aplicare si de evaluare a Propunerilor de Afaceri include urmatorii pasi:

1. Fiecare solicitant va crea un cont client pe Platforma B2B ePortal, pe care il va accesa pentru a aplica, a comunica, a procesa documentele, a gestiona aplicatia si a negocia Oferta Neangajanta/Oferta Angajanta/Termenii si Conditiile de Capitalizare;

2. Solicitantii vor completa si vor transmite online “Sinteza Afacerii”, care reprezinta o fisa de 1 pagina care contine o prezentare simpla si concisa a Companiei/Afacerilor propuse spre capitalizare;

3. Compania noastra va procesa si va evalua din punct de vedere al Analizei de Oportunitate Propunerile de Afaceri ale aplicantilor. Evaluarea propunerilor se va realiza direct de catre specialistii proprii ai Companiei noastre;

4. Propunerile de Afaceri care sunt considerate oportune, se califica pentru etapa de Analiza si Evaluare a Companiei propriu-zise si a Afacerilor acesteia;

5. Solicitantii calificati vor pregati si vor transmite online Setul de Documente aferent solicitarii de finantare. Documentatia respectiva este specifica fiecarei propuneri receptionate, componenta Setului de Documente necesare urmand a se comunica direct aplicantilor;

6. Compania noastra va Procesa si va Evalua, in mai multe faze, documentatia transmisa de aplicanti. Analiza si Evaluarea Companiilor si Afacerilor/Proiectelor se va realiza direct de catre specialistii proprii ai Companiei noastre;

7. Dupa finalizarea procesului intern de Analiza si Evaluare a solicitarilor, Compania noastra va transmite aplicantilor agreati cate o Oferta Neangajanta de Capitalizare a companiilor respective;

8. Pe baza Ofertelor Neangajante si in urma negocierilor purtate cu acesti aplicanti, Compania noastra le va transmite cate o Oferta Angajanta de Capitalizare;

9. In conformitate cu Termenii si Conditiile Financiare si Operationale cuprinse in cadrul Ofertelor Angajante agreate cu aplicantii respectivi, Compania noastra va transmite acestora Contractele de Capitalizare pe baza carora se va realiza Finantarea Venture Capital in cadrul acestui Program.

Intrebari Frecvente

I: Care este legatura dintre Programele Financiare ROIP si Programele de Finantari Nerambursabile din Fonduri Europene gestionate de Comisia Europeana?

R: Absolut niciuna. Programele noastre financiare reprezinta oferte private de capitaluri, care sunt gestionate exclusiv de Compania noastra, si care nu au absolut niciun fel de legatura cu fondurile nerambursabile/fondurile structurale europene gestionate de Comisia Europeana.

 

I: Cum procedam pentru a obtine ghidul solicitantului si alte documentatii necesare aplicarii in cadrul Programelor dvs Financiare?

R: Avem o abordare pro-business, prin care dorim sa mentinem la minim birocratia si documentatia aferenta procesului de aplicare. In consecinta, nu exista astfel de ghiduri sau pachete cu documentatii necesare pentru aplicarea la Programele noastre. Toate informatiile aferente Programelor noastre Financiare sunt publicate in site, le puteti regasi mai sus pe aceasta pagina, in cadrul sectiunilor: Prezentarea Generala a Programului; Criterii de eligibilitate; Procesul de aplicare; Procesarea aplicatiilor si evaluare propunerilor de afaceri.

 

I: Suntem interesati sa aplicam in cadrul unuia dintre Programele dvs Financiare. Cum procedam pentru a va comunica detaliile despre societatea / afacerea / proiectul nostru si despre solicitarea noastra concreta de finantare?

R: Urmati instructiunile si detaliile prezentate in cadrul sectiunilor Procesul de aplicare si Procesarea aplicatiilor si evaluare propunerilor de afaceri, pe care le puteti regasi mai sus pe aceasta pagina.

 

I: Dorim sa discutam telefonic si/sau prin email cu unul dintre reprezentantii Companiei dvs in vederea organizarii unei intalniri cu dvs in cadrul careia sa va prezentam societatea noastra, afacerea/proiectul pe care dorim sa il dezvoltam si necesitatile noastre specifice de finantare. Cum procedam in acest caz?

R: Sunteti bineveniti sa ne contactati telefonic si/sau prin email oricand doriti. Trebuie insa sa retineti ca orice comunicare legata de aplicarea dvs la oricare dintre Programele noastre Financiare se poate realiza doar prin intermediul portalului CRM online, in conformitate cu Procedurile de Lucru detaliate in cadrul sectiunilor Procesul de aplicare si Procesarea aplicatiilor si evaluare propunerilor de afaceri, pe care le puteti regasi mai sus pe aceasta pagina.

 

I: Societatea noastra nu indeplineste criteriile de eligibilitate pentru participarea la acest Program Financiar. Cum procedam in acest caz?

R: Fiecare dintre Programele noastre Financiare Anuale are definite anumite criterii de eligibilitate prestabilite si nenegociabile. In cazul in care societatea aplicanta nu indeplineste criteriile de eligibilitate ale unuia dintre Programele Financiare, atunci este necesar sa selectati in vederea aplicarii un altul, pentru care societatea dvs este eligibila. In cazul in care societatea aplicanta nu este eligibila pentru niciunul dintre Programele Financiare Anuale curente, atunci nu este posibila aplicarea dvs in acest moment, urmand a verifica conditiile de eligibilitate ale Programelor pentru anii viitori.

 

I: Avem neclaritati in legatura cu intocmirea Propunerii Ideii de Afaceri si cu cea a Planului de Afaceri aferente Programului in cadrul caruia am aplicat, nu reusim sa intocmim singuri aceste documente. Dorim sa colaboram cu dvs in vederea obtinerii de consultanta pentru a realiza aceste documentatii. Cum procedam in acest caz?

R: Compania noastra nu furnizeaza aplicantilor servicii de consultanta in vederea intocmirii documentatiilor necesare acestora. Daca am furniza astfel de servicii, atunci ne-am pozitiona intr-un conflict de interese in raport cu Programele noastre Financiare: noi am oferi consultanta in vederea intocmirii documentatiilor, dupa care tot noi am evalua respectivele documentatii in cadrul procesului de analiza al acestora. Pentru a evita astfel de conflicte de interese, oferim aplicantilor interesati in accesarea serviciilor de consultanta in vederea intocmirii documentatiilor necesare Programelor Financiare posibilitatea de a colabora cu Partenerii Locali ai Companiei noastre in Romania. Partenerii Locali sunt societati romanesti de consultanta financiara, carora Compania noastra le-a externalizat prestatia mai multor servicii in ultimii ani, si care detin intregul know-how necesar pentru a realiza documentatia respectiva pentru dvs.

 

I: In aceste conditii, cum luam noi legatura cu un Partener Local? Care sunt serviciile de care noi beneficiem din partea acestuia? Care sunt avantajele colaborarii noastre cu un Partener Local? Serviciile furnizate noua de Partenerul Local sunt gratuite?

R: In conformitate cu instructiunile si detaliile prezentate in cadrul sectiunilor Procesul de aplicare si Procesarea aplicatiilor si evaluare propunerilor de afaceri, pe care le puteti regasi mai sus pe aceasta pagina, pe parcursul procesarii aplicatiei dvs, veti receptiona informatii complete despre modul de colaborare cu Partenerii Locali, conditiile de lucru cu acestia, modul de achizitie si costurile acestor servicii, etc. Partenerii Locali sunt alocati de Compania noastra fiecarui aplicant, la cererea expresa a acestuia. In urma contractarii si achizitiei serviciilor Partenerilor Locali, aplicantii beneficiaza de urmatoarele: consultanta in privinta accesarii Programelor noastre Financiare; asistenta tehnica specifica aplicatiilor fiecarui solicitant; conceperea, intocmirea si realizarea intregii documentatii necesare; garantarea acceptarii documentatiei in etapa de Evaluare de Conformitate si calificarea acesteia in etapa de Evaluarea Economica, Financiara, Tehnica si Operationala; premisele inregistrarii unui scoring superior aferent evaluarii Planului de Afaceri propus; alte eventuale servicii personalizate specifice solicitarii/propunerii fiecarui aplicant (livrabile cu/fara mandat special acordat de Compania noastra).

 

I: Este obligatorie achizitia serviciilor de consultanta de la Partenerii Locali pentru a aplica in cadrul Programelor dvs Financiare?

R: Nu. Achizitia serviciilor de consultanta furnizate de Partenerii Locali nu este obligatorie pentru aplicantii la Programele noastre Financiare. Aceste servicii reprezinta o facilitate suplimentara si optionala pe care Compania noastra o pune la dispozitia aplicantilor interesati, serviciile respective facand parte dintr-un pachet mai larg de facilitati de consultanta si asistenta tehnica cu valoare adaugata furnizate solicitantilor romani de capitaluri externe.

SOLICITARE INFORMATII

Pentru a obtine informatii suplimentare despre acest Program Financiar oferit de Compania noastra, transmiteti solicitarea dvs pe adresa de email info@romania-ip.com sau completati formularul alaturat

© 2016-2020 by Romania Capital Partners INC. ALL RIGHTS RESERVED.

ROMANIA INVESTMENT PARTNERS este Marca Comerciala Inregistrata si este detinuta si operata in exclusivitate de catre ROMANIA CAPITAL PARTNERS INC.