top of page

SPECIAL SITUATIONS

REDRESARE, RESTRUCTURARE, REORGANIZARE, REFINANTARE, RECAPITALIZARE

Prezentarea Generala a Programului

Programul de Redresare, Restructurare, Reorganizare, Refinantare, Recapitalizare reprezinta o modalitate flexibila si adaptabila de accesare a unor Servicii si Solutii Integrate de Consultanta si Finantare/Investitii pe Termen Mediu si Lung pentru companiile eligibile aflate in dificultate, in pre-insolventa si in insolventa.

 

Programul include Pachete Personalizate de Consultanta si de Capitalizare care sunt furnizate, atat debitorilor cat si creditorilor, prin intermediul unei multitudini de Servicii de Consultanta si Solutii Financiare specifice unei largi game de necesitati si obiective, printre care:

 • Elaborarea si Implementarea Planurilor Strategice de redresare, restructurare / reorganizare si transformare a afacerilor / companiilor;

 • Elaborarea si Implementarea Planurilor Strategice de restructurare, refinantare / recapitalizare a creantelor / datoriilor, finantarilor si capitalurilor companiei;

 • Furnizarea de Solutii de Optimizare Economica si Financiara a planurilor de reorganizare / restructurare deja in derulare in vederea viabilizarii implementarii acestora, atat pentru debitori cat si pentru creditori;

 • Managementul Procesului de restructurare bilantiera si de reconsiderare a modelului de afaceri;

 • Managementul Procesului de redresare, restructurare, reorganizare, transformare operationala a afacerilor / companiilor;

 • Managementul Procesului de restructurare, refinantare, recapitalizare a creantelor / datoriilor, finantarilor si capitalurilor companiei;

 • Managementul si Valorificarea activelor neperformante / in dificultate (refinantare, recapitalizare, vanzare / fuziuni / achizitii);

 • Managementul / Optimizarea costurilor si veniturilor companiilor aflate in dificultate;

 • Managementul capitalului de lucru, al creantelor si datoriilor, al lichiditatilor si al riscurilor companiilor aflate in dificultate;

 • Managementul si Implementarea Proceselor de negociere / renegociere a relatiilor / contractelor cu creditorii (financiari-bancari, comerciali, bugetari, etc) si cu furnizorii;

 • Managementul si Gestionarea situatiilor de criza;

 • Furnizarea de Personal Calificat pentru pozitiile de management specifice proceselor de restructurare / reorganizare / transformare a companiilor si asigurarea serviciilor de management interimar al acestora, etc;

 • Furnizarea de Restructurari Financiare, de Refinantari si Recapitalizari, de Capitaluri si Finantari suplimentare pentru lichidizarea creantelor / datoriilor, vanzarea / fuziunea / achizitia companiilor, capital de lucru, etc.

 

Toate Mandatele executate in cadrul Programului sunt implementate in Romania prin intermediul expertilor si specialistilor proprii Companiei noastre alaturi de Partenerii Locali, in cadrul unor echipe mixte multi-disciplinare dedicate formate din: specialisti financiari/bancari, avocati specializati, practicieni in insolventa, experti evaluatori/fiscali/contabili, etc.

 

In functie de particularitatile fiecarei tranzactii, de interesele clientilor Companiei si de specificul contractelor executate, Mandatele din cadrul acestui Program se pot implementa intr-una dintre variantele:

 • In afara procedurilor insolventei;

 • In cadrul procedurilor de prevenire a insolventei;

 • In cadrul procedurilor insolventei.

 

Obiectivul Programului este acela de a furniza (atat debitorilor cat si creditorilor) companiilor aflate in dificultate/insolventa, Solutii Personalizate de Consultanta si Capitalizare pentru:

 • Redresarea, Reorganizarea si Transformarea afacerilor/companiilor debitoare;

 • Restructurarea, Recapitalizarea si Refinantarea structurii capitalurilor totale (proprii, imprumutate, pe termen scurt, pe termen lung, etc) si structurii datoriilor totale (pe termen scurt si lung catre institutii financiar-bancare, parteneri comerciali, bugetele de stat, etc) pentru debitorii eligibili;

 • Achizitia/Vanzarea, Finantarea, Refinantarea creantelor blocate in cadrul companiilor aflate in dificultate/insolventa pentru creditorii eligibili;

 • Finantarea, Refinantarea, Recapitalizarea companiilor aflate in dificultate prin intermediul Programelor de Investitii/Finantari Directe (venture capital, private equity & debt capital) si de Investment Banking (M&A, private/public capital, project finance) derulate de Compania noastra, care includ si Solutii Financiare special destinate companiilor aflate in dificultate, in pre-insolventa si in insolventa.

 

In functie de solutiile financiare selectate si de particularitatile tranzactiilor respective, Compania noastra poate participa in capitalizarea companiilor eligibile fie in calitate de unic Investitor/Finantator, fie in consortiu alaturi de alti finantatori si investitori industriali/comerciali, financiari, strategici.

  

Fisa sintetica a Programului Financiar 2024:

 • Acces la investitii si/sau finantari directe private;

 • In functie de incadrarea specifica a solicitantului si de forma de capitalizare selectata: fonduri neplafonate anticipat;

 • Capitaluri nerambursabile direct de solicitant (in cazul Investitiilor) sau rambursabile direct de solicitant (in cazul Finantarilor);

 • Capitaluri nepurtatoare de dobanzi pentru solicitant (in cazul Investitiilor) sau purtatoare de dobanzi pentru solicitant (in cazul Finantarilor);

 • Fara aport propriu de capital din partea solicitantului;

 • Fara garantii proprii din partea solicitantului;

 • Capitalizarea acopera integral necesarul de finantare aferent planului de capitalizare agreat;

 • Toate cheltuielile aferente planului de capitalizare aprobat sunt eligibile pentru finantare;

 • Pot aplica companii SRL/SA eligibile;

 • Orice coduri CAEN, obiecte de activitate si proiecte/afaceri legale sunt eligibile;

 • Aplicarea la Program este 100% online si gratuita.

Accesarea Facilitatilor Financiare

 • In functie de modalitatile specifice de structurare si modelare a tranzactiilor, Investitiile si Finantarile Directe acordate companiilor eligibile reprezinta capitalizari nerambursabile (in general) si nepurtatoare de dobanzi (in general), pentru care nu este necesara asigurarea unui aport propriu de capital (in general) si nici prezentarea de garantii proprii din partea beneficiarilor (in general), Finantarile si Investitiile respective fiind realizate sub forma unui plasament privat de capital (private capital funding);

 • In schimbul acestor Capitalizari Directe, Compania noastra va dobandi (in general) o cota de participare la capitalul social al companiilor finantate.

 

 

 Bugetul Programului

 • Pentru anul 2024, Programul nu are alocat un buget minim/maxim predeterminat, toate tranzactiile aprobate spre capitalizare urmand a fi finantate conform termenilor contractuali agreati.

 • Valoarea efectiva a fiecarei Investitii/Finantari Directe realizate prin intermediul Programului se determina pe baza necesitatilor de capitalizare ale fiecarui solicitant ajustate in raport cu rezultatele analizelor si evaluarilor efectuate, criteriile de participare in Program luand in considerare: Veniturile din Exploatare, Activele Bilantiere (imobilizate + circulante) si Valoarea Totala a Creantelor/Datoriilor de Plata/Incasat in intervalul 2021 - 2024, in conformitate cu precizarile din tabelul de mai jos. Cuantumul unei astfel de Capitalizari Directe va acoperi integral necesarul de finantare al Planului de Restructurare/Transformare aprobat spre capitalizare pentru fiecare solicitant selectat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata Programului

 • In anul 2024, Programul este operational intre 01 ianuarie si 31 decembrie;

 • Procesele de aplicare a participantilor si de evaluare a solicitarilor depuse se deruleaza in mod continuu in tot acest interval.

 

 

 

Criterii de Eligibilitate a Solicitantilor si Tranzactiilor

 

Criterii Generale de Eligibilitate aferente Societatilor Aplicante:

 • Programul se adreseaza exclusiv persoanelor juridice romane organizate sub forma societatilor comerciale (SRL si/sau SA) in calitate de beneficiari ai investitiilor/finantarilor avansate;

 • Aplicantii pot fi doar persoane juridice romane, care pot fi insa infiintate/gestionate de asociati/actionari/administratori persoane fizice si/sau juridice romane si/sau straine;

 • Capitalul societatii beneficiare este integral privat (roman si/sau strain);

 • Societatea beneficiara este infiintata pe teritoriul Romaniei, insa aceasta isi poate desfasura activitatea si/sau implementa proiectul finantat atat pe teritoriul Romaniei cat si in strainatate;

 • Nu exista obiecte de activitate si/sau coduri CAEN apriori excluse de la finantare. Orice activitate/cod CAEN permise de lege sunt considerate eligibile pentru participarea la Program si pentru accesarea finantarilor/investitiilor acordate.

 

 

Criterii Generale de Eligibilitate aferente Asociatilor/Actionarilor/Administratorilor Societatilor Aplicante:

 • Asociatii/actionarii majoritari/minoritari si respectiv administratorii/directorii societatii aplicante pot fi persoane fizice si/sau juridice romane si/sau straine;

 • Nu exista excluderi impuse cu privire la detinerea calitatii de actionar/asociat al unei alte societati si/sau de reprezentant legal al unei alte entitati cu acelasi domeniu de activitate si/sau coduri CAEN identice cu cele pentru care se aplica in acest Program.

 

 

Criterii Specifice Programului de Eligibilitate a Companiilor si Tranzactiilor:

 

Eligibilitatea Solicitantilor:

 • Sunt eligibile companiile (SRL/SA) care se regasesc intr-una dintre situatiile:

  • se afla: in dificultate (in sensul definitiei acordate acestui concept in cadrul Directivelor Comisiei Europene), in incapacitate temporara de plata, in procedura de executare silita, in suspendare temporara a activitatii, in administrare speciala sau concordat, in procedura de insolventa, in reorganizare judiciara, in inchidere operationala, etc;

  • prezinta un istoric negativ de plata (conform CRC, CIP, BC);

  • inregistreaza obligatii restante si/sau datorii esalonate la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetelor de stat, locale, de asigurari sociale, etc.

 • Eligibilitatea Financiara propriu-zisa difera in functie de calitatea solicitantului (debitor vs. creditor) si de serviciile contractate (managementul procesului vs. managementul procesului + furnizarea de capitaluri), astfel:

  • Debitor care solicita Managementul Procesului si Furnizarea de Capitaluri:

   • Companii (SRL/SA) care intrunesc cel putin unul dintre urmatoarele criterii:

    • Venituri Exploatare (pe ultimul an, preferabil pe ultimii 2-3 ani): min. 3M euro;

    • Active Bilantiere (imobilizate + circulante): min. 2.5M euro;

    • Valoarea Totala a Creantelor/Datoriilor de plata catre creditori (institutii financiar-bancare, furnizori, bugetele de stat, etc): min. 3M euro;

   • Debitorul poate fi o companie care se afla in: dificultate, pre-insolventa, insolventa, etc;

   • In aceste cazuri: Procesul de Redresare, Restructurare, Reorganizare, Refinantare, Recapitalizare se desfasoara intr-o singura etapa, prin care se integreaza Procesele de Redresare, Restructurare, Reorganizare, Transformare a afacerilor debitorului din perspectiva economico-financiara cu cele de Refinantare, Recapitalizare, Finantare, Investitii, Capitalizare a companiei/afacerilor debitorului in cadrul Programului Special Situations;

   • Pentru aceste spete: este necesar ca Solicitantul-Debitor sa aplice doar in cadrul Programului Special Situations.

  • Creditor care solicita Managementul Procesului si Furnizarea de Capitaluri:

   • Companii (SRL/SA) ale caror debitori (SRL/SA) intrunesc cel putin unul dintre urmatoarele criterii:

    • Venituri Exploatare ale debitorului (pe ultimul an, preferabil pe ultimii 2-3 ani): min. 3M euro;

    • Active Bilantiere ale debitorului (imobilizate + circulante): min. 2.5M euro;

    • Valoarea Totala a Creantelor/Datoriilor de incasat/recuperat de la debitorul respectiv: min. 3M euro;

   • Debitorul poate fi o companie care se afla in: dificultate, pre-insolventa, insolventa, etc;

   • In aceste cazuri: Procesul de Redresare, Restructurare, Reorganizare, Refinantare, Recapitalizare se desfasoara intr-o singura etapa, prin care se integreaza Procesele de Redresare, Restructurare, Reorganizare, Transformare a afacerilor debitorului din perspectiva economico-financiara cu cele de Refinantare, Recapitalizare, Finantare, Investitii, Capitalizare a companiei/afacerilor debitorului in cadrul Programului Special Situations;

   • Pentru aceste spete: este necesar ca Solicitantul-Creditor sa aplice doar in cadrul Programului Special Situations.

NOTA:

 • In cazul in care, pentru aceeasi speta, Compania noastra receptioneaza solicitari atat din partea debitorului eligibil cat si din partea unuia dintre creditorii eligibili ai acestuia, pentru asigurarea evitarii conflictului de interese, vom procesa si implementa Mandatele pe principiul “Primul Venit, Primul Servit” raportat la Contractele Incheiate si Mandatele Executate cu oricare dintre Partile solicitante ale spetei respective.

  

Valoarea Finantarii Acordate:

 • Pana la 100% din valoarea totala a tranzactiei, in functie de specificul fiecarei solicitari si de particularitatile de structurare si modelare ale fiecarei operatiuni de capitalizare.

 

 

 

Procesul de Aplicare
 • Intregul proces de aplicarea la acest Program se realizeaza 100% online si este complet gratuit.

 • Protocolul de aplicare si de evaluare a solicitarilor de capitalizare, inclusiv intreaga comunicare cu fiecare aplicant si managementul documentelor si aplicatiilor, se realizeaza exclusiv prin intermediul Platformei B2B CloudFunding (access2capital.co), utilizand aplicatia eCapital.

  • Pentru a crea un Cont Nou Client accesati acest link.

  • Pentru autentificarea unui Client intr-un Cont deja Inregistrat accesati acest link.

 

 

 

Procesarea Aplicatiilor si Evaluare Propunerilor de Afaceri

Procesul de aplicare si de evaluare a Propunerilor de Afaceri include urmatorii pasi:

1. Fiecare solicitant va crea un cont client pe Platforma B2B CloudFunding, pe care il va accesa pentru a aplica, a comunica, a procesa documentele, a gestiona aplicatia si a negocia Oferta Neangajanta/Oferta Angajanta/Termenii si Conditiile de Capitalizare;

2. Solicitantii vor completa si vor transmite online “Sinteza Cazului”, care reprezinta o fisa de 1 pagina care contine o prezentare simpla si concisa a Spetei Propuse si a Serviciilor Solicitate;

3. Compania noastra va Procesa si va Evalua din punct de vedere al Analizei de Oportunitate Propunerile de Afaceri ale aplicantilor. Evaluarea propunerilor se va realiza direct de catre specialistii proprii ai Companiei noastre;

4. Propunerile de Afaceri care sunt considerate oportune, se califica pentru etapa de Analiza si Evaluare a Solicitarii/Spetei propriu-zise;

5. Solicitantii calificati vor pregati si vor transmite online Setul de Documente aferent Spetei in cauza. Documentatia respectiva este specifica fiecarei propuneri receptionate, componenta Setului de Documente necesare urmand a se comunica direct aplicantilor;

6. Compania noastra va Procesa si va Evalua, in mai multe faze, documentatia transmisa de aplicanti. Analiza si Evaluarea solicitarilor se va realiza direct de catre specialistii proprii ai Companiei noastre;

7. Dupa finalizarea procesului intern de Analiza si Evaluare a Spetelor, Compania noastra va transmite aplicantilor agreati cate o Oferta Neangajanta de Management al Procesului/Furnizare de Capitaluri aferenta respectivelor tranzactii;

8. Pe baza Ofertelor Neangajante si in urma negocierilor purtate cu acesti aplicanti, Compania noastra le va transmite cate o Oferta Angajanta de Management al Procesului/Furnizare de Capitaluri;

9. In conformitate cu Termenii si Conditiile Financiare si Operationale cuprinse in cadrul Ofertelor Angajante agreate cu aplicantii respectivi, Compania noastra va transmite acestora Contractele de Colaborare pe baza carora se va realiza Managementul Proceselor/Furnizarea de Capitaluri in cadrul acestui Program.

Intrebari Frecvente

I: Care este legatura dintre Programele Financiare ROIP si Programele de Finantari Nerambursabile din Fonduri Europene gestionate de Comisia Europeana?

R: Absolut niciuna. Programele noastre financiare reprezinta oferte private de capitaluri, care sunt gestionate exclusiv de Compania noastra, si care nu au absolut niciun fel de legatura cu fondurile nerambursabile/fondurile structurale europene gestionate de Comisia Europeana.

 

I: Cum procedam pentru a obtine ghidul solicitantului si alte documentatii necesare aplicarii in cadrul Programelor dvs Financiare?

R: Avem o abordare pro-business, prin care dorim sa mentinem la minim birocratia si documentatia aferenta procesului de aplicare. In consecinta, nu exista astfel de ghiduri sau pachete cu documentatii necesare pentru aplicarea la Programele noastre. Toate informatiile aferente Programelor noastre Financiare sunt publicate in site, le puteti regasi mai sus pe aceasta pagina, in cadrul sectiunilor: Prezentarea Generala a Programului; Criterii de eligibilitate; Procesul de aplicare; Procesarea aplicatiilor si evaluare propunerilor de afaceri.

 

I: Care este diferenta dintre Programele de Investitii Directe si cele de Finantari Directe pe care le oferiti? Nu am reusit sa intelegem principalele diferente din Fisele de Prezentare Sintetica a Programelor respective.
R: Principala diferenta dintre cele doua tipuri de Programe Financiare consta in modul concret de accesare, utilizare si rambursare a capitalurilor solicitate. In cazul Programelor de Investitii Directe: Compania noastra devine Investitor in societatea dvs, asumandu-si alaturi de dvs rolul de investitor/asociat/actionar, caz in care va beneficia de dividende pe toata durata de viata a investitiei, iar capitalurile avansate urmand a fi amortizate prin valorificarea participatiei in societatea dvs la momentul iesirii din actionariat. In cazul Programelor de Finantari Directe: Compania noastra devine Finantator al societatii dvs, asumandu-si rolul de a va finanta/credita afacerea, caz in care dvs veti rambursa periodic capitalurile avansate pe durata contractului de finantare, pana la maturitatea acestuia. In concluzie: daca dvs sunteti in cautarea unui Investitor, atunci este recomandabil sa aplicati in cadrul Programelor de Investitii Directe; daca dvs sunteti in cautarea unui Finantator, atunci este recomandabil sa aplicati in cadrul Programelor de Finantari Directe.

 

I: Suntem interesati sa aplicam in cadrul unuia dintre Programele dvs Financiare. Cum procedam pentru a va comunica detaliile despre societatea / afacerea / proiectul nostru si despre solicitarea noastra concreta de finantare?

R: Urmati instructiunile si detaliile prezentate in cadrul sectiunilor Procesul de aplicare si Procesarea aplicatiilor si evaluare propunerilor de afaceri, pe care le puteti regasi mai sus pe aceasta pagina.

 

I: Dorim sa discutam telefonic si/sau prin email cu unul dintre reprezentantii Companiei dvs in vederea organizarii unei intalniri cu dvs in cadrul careia sa va prezentam societatea noastra, afacerea/proiectul pe care dorim sa il dezvoltam si necesitatile noastre specifice de finantare. Cum procedam in acest caz?

R: Sunteti bineveniti sa ne contactati telefonic si/sau prin email oricand doriti. Trebuie insa sa retineti ca orice comunicare legata de aplicarea dvs la oricare dintre Programele noastre Financiare se poate realiza doar online prin intermediul portalului CloudFunding, in conformitate cu Procedurile de Lucru detaliate in cadrul sectiunilor Procesul de aplicare si Procesarea aplicatiilor si evaluare propunerilor de afaceri, pe care le puteti regasi mai sus pe aceasta pagina.

 

I: Societatea noastra nu indeplineste criteriile de eligibilitate pentru participarea la acest Program Financiar. Cum procedam in acest caz?

R: Fiecare dintre Programele noastre Financiare Anuale are definite anumite criterii de eligibilitate prestabilite si nenegociabile. In cazul in care societatea aplicanta nu indeplineste criteriile de eligibilitate ale unuia dintre Programele Financiare, atunci este necesar sa selectati in vederea aplicarii un altul, pentru care societatea dvs este eligibila. In cazul in care societatea aplicanta nu este eligibila pentru niciunul dintre Programele Financiare Anuale curente, atunci nu este posibila aplicarea dvs in acest moment, urmand a verifica conditiile de eligibilitate ale Programelor pentru anii viitori.

 

I: Avem neclaritati in legatura cu intocmirea Propunerii Ideii de Afaceri si cu cea a Planului de Afaceri aferente Programului in cadrul caruia am aplicat, nu reusim sa intocmim singuri aceste documente. Dorim sa colaboram cu dvs in vederea obtinerii de consultanta pentru a realiza aceste documentatii. Cum procedam in acest caz?

R: Compania noastra nu furnizeaza aplicantilor servicii de consultanta in vederea intocmirii documentatiilor necesare acestora. Daca am furniza astfel de servicii, atunci ne-am pozitiona intr-un conflict de interese in raport cu Programele noastre Financiare: noi am oferi consultanta in vederea intocmirii documentatiilor, dupa care tot noi am evalua respectivele documentatii in cadrul procesului de analiza al acestora. Pentru a evita astfel de conflicte de interese, oferim aplicantilor interesati in accesarea serviciilor de consultanta in vederea intocmirii documentatiilor necesare Programelor Financiare posibilitatea de a colabora cu Partenerii Locali ai Companiei noastre in Romania. Partenerii Locali sunt societati romanesti de consultanta financiara, carora Compania noastra le-a externalizat prestatia mai multor servicii in ultimii ani, si care detin intregul know-how necesar pentru a realiza documentatia respectiva pentru dvs.

 

I: In aceste conditii, cum luam noi legatura cu un Partener Local? Care sunt serviciile de care noi beneficiem din partea acestuia? Care sunt avantajele colaborarii noastre cu un Partener Local? Serviciile furnizate noua de Partenerul Local sunt gratuite?

R: In conformitate cu instructiunile si detaliile prezentate in cadrul sectiunilor Procesul de aplicare si Procesarea aplicatiilor si evaluare propunerilor de afaceri, pe care le puteti regasi mai sus pe aceasta pagina, pe parcursul procesarii aplicatiei dvs, veti receptiona informatii complete despre modul de colaborare cu Partenerii Locali, conditiile de lucru cu acestia, modul de achizitie si costurile acestor servicii, etc. Partenerii Locali sunt alocati de Compania noastra fiecarui aplicant, la cererea expresa a acestuia. In urma contractarii si achizitiei serviciilor Partenerilor Locali, aplicantii beneficiaza de urmatoarele: consultanta in privinta accesarii Programelor noastre Financiare; asistenta tehnica specifica aplicatiilor fiecarui solicitant; conceperea, intocmirea si realizarea intregii documentatii necesare; garantarea acceptarii documentatiei in etapa de Evaluare de Conformitate si calificarea acesteia in etapa de Evaluarea Economica, Financiara, Tehnica si Operationala; premisele inregistrarii unui scoring superior aferent evaluarii Planului de Afaceri propus; alte eventuale servicii personalizate specifice solicitarii/propunerii fiecarui aplicant (livrabile cu/fara mandat special acordat de Compania noastra).

 

I: Este obligatorie achizitia serviciilor de consultanta de la Partenerii Locali pentru a aplica in cadrul Programelor dvs Financiare?

R: Nu, nu este obligatorie, insa este recomandabila. Achizitia serviciilor de consultanta furnizate de Partenerii Locali nu este obligatorie pentru aplicantii la majoritatea Programele noastre Financiare (exceptie fac aplicatiile din cadrul Programelor Investment Banking si Merchants Capital, unde serviciile Partenerilor Locali fac parte integranta din Procedurile de Lucru). Aceste servicii reprezinta o facilitate suplimentara si optionala pe care Compania noastra o pune la dispozitia aplicantilor interesati, serviciile respective facand parte dintr-un pachet mai larg de facilitati de consultanta si asistenta tehnica cu valoare adaugata furnizate solicitantilor romani de capitaluri externe.

Parametrii Anuali (2021, 2022, 2023, 2024)

Solicitant-Debitor:

 • Procesul se deruleaza intr-o singura etapa.

 • Intrunirea cel putin a unuia dintre parametrii:

  • Venituri Exploatare = min. 3M euro;

  • Active Bilantiere (imobilizate + circulante) = min. 2.5M euro;

  • Valoare Totala Creante/Datorii de Plata = min. 3M euro

Valoarea Eligibila a Capitalizarii Directe

 • Nu este plafonata anticipat.

 • Se calculeaza pornind de la necesarul de finantare al solicitantului, care se ajusteaza (pozitiv/negativ) cu multiplii financiari rezultati in urma procesului de analiza si evaluare a companiei aplicante si a afacerilor/proiectelor propuse.

 • Accesarea capitalurilor se realizeaza in prima etapa a Procesului de Redresare, Restructurare, Reorganizare, Refinantare, Recapitalizare

Solicitant-Creditor:

 • Procesul se deruleaza intr-o singura etapa.

 • Intrunirea cel putin a unuia dintre parametrii:

  • Venituri Exploatare = min. 3M euro;

  • Active Bilantiere (imobilizate + circulante) = min. 2.5M euro;

  • Valoare Totala Creante/Datorii de Incasat/Recuperat = min. 3M euro

 • Nu este plafonata anticipat.

 • Se calculeaza pornind de la necesarul de finantare al solicitantului, care se ajusteaza (pozitiv/negativ) cu multiplii financiari rezultati in urma procesului de analiza si evaluare a companiei aplicante si a afacerilor/proiectelor propuse.

 • Accesarea capitalurilor se realizeaza in prima etapa a Procesului de Redresare, Restructurare, Reorganizare, Refinantare, Recapitalizare

bottom of page