PROJECT FINANCE

Prezentarea Generala a Programului

Programul de Capitalizare Project Finance reprezinta o alternativa optimala pentru solicitantii eligibili de a accesa Surse Financiare Suplimentare pe Termen Mediu si Lung in vederea Capitalizarii proiectelor eligibile.

Acest Program ofera aplicantilor Solutii de Finantare a Proiectelor prin accesarea mai multor alternative financiare (independente si/sau combinate):

 • Finantare prin capital propriu (Equity Finance);

 • Finantare prin indatorare (Debt Finance);

 • Finantare prin piata de capital (Debt/Equity Capital Markets Finance);

 • Finantare prin fuziuni si achizitii (M&A Finance).

 

Obiectivul Programului este acela de a Capitaliza in principal proiectele propriu-zise, si in plan secundar companiile care le promoveaza/implementeaza. In consecinta, sunt acceptate in Program (in calitate de beneficiar si/sau promotor) companii cu istoric de functionare care pot avea o activitate economica fie bazata in principal pe fluxuri de numerar (cifra de afaceri mare, dar active reduse), fie pe active bilantiere semnificative (active de valori mari, dar cifra de afaceri mai redusa). Proiectele se pot dezvolta/implementa fie in cadrul companiei aplicante, fie separat de aceasta (prin intermediul unui vehicul special).

 

In functie de solutiile financiare selectate si de particularitatile afacerilor respective, Compania noastra poate participa in tranzactiile de Project Finance fie in calitate de unic Investitor/Finantator, fie in consortiu alaturi de alti finantatori si/sau investitori industriali/comerciali, financiari, strategici.

Precizari referitoare la Procesul de Aplicare din perspectiva efectelor/impactului Crizei COVID-19 asupra Companiilor Solicitante:

1. Companiile aplicante ale caror principali indicatori economico-financiari prezinta o contractie de maxim 5% raportata la media ponderata a respectivilor indicatori aferenti anilor de referinta 2018 - 2019: 

 • vor aplica in cadrul Programului in conformitate cu Procedura de Lucru Standard (descrisa in cadrul acestei Prezentari Generale a Programului);

2. Companiile aplicante ale caror principali indicatori economico-financiari prezinta o contractie mai mare de 5% raportata la media ponderata a respectivilor indicatori aferenti anilor de referinta 2018 - 2019: 

 • vor putea aplica in cadrul Programului pana la limita maxima a necesarului actualizat de finantare in conformitate cu Procedura de Lucru Standard (descrisa in cadrul acestei Prezentari Generale a Programului) la care se adauga obligativitatea intocmirii si depunerii unui “Plan de Redresare Economica si Financiara” complementar si suplimentar “Planului de Afaceri”;

3. Companiile aplicante a caror situatie economico-financiara se incadreaza pe durata anului 2021 intr-una dintre situatiile de dificultate prezentate in cadrul Programului Special Situations: 

 • vor aplica simultan atat in cadrul prezentului Program Financiar cat si in cadrul Programului Special Situations urmand sa acceseze capitalurile solicitate in conformitate cu o Procedura de Lucru Specifica aferenta ambelor Programe Financiare;

4. Planul de Redresare Economica si Financiara reprezinta documentatia suplimentara si complementara Planului de Afaceri prin intermediul careia companiile aplicante urmeaza a detalia: planurile de actiune, strategiile, tacticile si solutiile concrete prin intermediul carora afacerile societatii aplicante urmeaza a fi redresate din punct de vedere economic si financiar in cadrul intervalului de referinta al anilor 2021 - 2022.
 

Fisa sintetica a Programului Financiar 2021:

 • Acces la investitii si/sau finantari directe private;

 • In functie de incadrarea specifica a solicitantului/proiectului si de forma de capitalizare selectata: fonduri neplafonate anticipat (min. 1M euro);

 • Capitaluri nerambursabile direct de solicitant (in cazul Investitiilor) sau rambursabile direct de solicitant (in cazul Finantarilor);

 • Capitaluri nepurtatoare de dobanzi pentru solicitant (in cazul Investitiilor) sau purtatoare de dobanzi pentru solicitant (in cazul Finantarilor);

 • Fara aport propriu de capital din partea solicitantului;

 • Fara garantii proprii din partea solicitantului;

 • Capitalizarea acopera integral necesarul de finantare aferent planului de capitalizare agreat;

 • Toate cheltuielile aferente planului de capitalizare aprobat sunt eligibile pentru finantare;

 • Pot aplica companii SRL/SA eligibile;

 • Orice coduri CAEN, obiecte de activitate si proiecte/afaceri legale sunt eligibile;

 • Aplicarea la Program este 100% online si gratuita.

 Accesarea Facilitatilor Financiare

 • In functie de modalitatile specifice de Structurare si Modelare a tranzactiilor, Investitiile si Finantarile Directe acordate companiilor/proiectelor eligibile reprezinta capitalizari nerambursabile (in general) si nepurtatoare de dobanzi (in general), pentru care nu este necesara asigurarea unui aport propriu de capital (in general) si nici prezentarea de garantii proprii din partea beneficiarilor (in general), Finantarile si Investitiile respective fiind realizate sub forma unui plasament privat de capital (private capital funding);

 • In schimbul acestor Capitalizari Directe, Compania noastra va dobandi (in general) o cota de participare la capitalul social al companiilor/proiectelor finantate.

 

 

 Bugetul Programului

 • Pentru anul 2021, Programul nu are alocat un buget minim/maxim predeterminat, toate tranzactiile aprobate spre capitalizare urmand a fi finantate conform termenilor contractuali agreati.

 • Valoarea efectiva a fiecarei Investitii/Finantari Directe realizate prin intermediul Programului se determina pe baza necesitatilor de capitalizare ale fiecarui solicitant ajustate in raport cu rezultatele analizelor si evaluarilor efectuate, criteriile de participare in Program luand in considerare: Veniturile din Exploatare, Indicatorul EBITDA si Activele Bilantiere (imobilizate + circulante) pe ultimii 2-3 ani financiari incheiati (2018, 2019 si 2020), in conformitate cu precizarile din tabelul de mai jos. Cuantumul unei astfel de Capitalizari Directe va acoperi integral necesarul de finantare al Planului de Afaceri aprobat spre capitalizare pentru fiecare solicitant selectat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata Programului

 • In anul 2021, Programul este operational intre 01 ianuarie si 31 decembrie;

 • Procesele de aplicare a participantilor si de evaluare a solicitarilor depuse se deruleaza in mod continuu in tot acest interval.

 

 

 

Criterii de Eligibilitate a Solicitantilor si Tranzactiilor

 

Criterii Generale de Eligibilitate aferente Societatilor Beneficiare/Promotoare:

 • Programul se adreseaza exclusiv persoanelor juridice romane organizate sub forma societatilor comerciale (SRL si/sau SA) in calitate de beneficiari/promotori ai investitiilor/finantarilor avansate;

 • Aplicantii pot fi doar persoane juridice romane, care pot fi insa infiintate/gestionate de asociati/actionari/administratori persoane fizice si/sau juridice romane si/sau straine;

 • Capitalul societatii beneficiare/promotoare este integral privat (roman si/sau strain);

 • Societatea beneficiara/promotoare este infiintata pe teritoriul Romaniei, insa aceasta isi poate desfasura activitatea si/sau implementa proiectul finantat atat pe teritoriul Romaniei cat si in strainatate;

 • Nu exista obiecte de activitate si/sau coduri CAEN apriori excluse de la finantare. Orice activitate/cod CAEN permise de lege sunt considerate eligibile pentru participarea la Program si pentru accesarea finantarilor/investitiilor acordate.

 

 

Criterii Generale de Eligibilitate aferente Asociatilor/Actionarilor/Administratorilor/Directorilor Societatilor Beneficiare/Promotoare:

 • Asociatii/actionarii majoritari/minoritari si respectiv administratorii/directorii societatii beneficiare/promotoare pot fi persoane fizice si/sau juridice romane si/sau straine;

 • Nu exista excluderi impuse cu privire la detinerea calitatii de actionar/asociat al unei alte societati si/sau de reprezentant legal al unei alte entitati cu acelasi domeniu de activitate si/sau coduri CAEN identice cu cele pentru care se aplica in acest Program.

 

 

Criterii Generale de Eligibilitate aferente Proiectelor propuse spre Finantare/Investire:

In general, este recomandabil ca proiectele supuse atentiei noastre sa intruneasca cateva conditii de baza:

 • Prezinta perspective clare cu privire la viabilitatea si sustenabilitatea (economica, financiara, tehnica), cresterea, dezvoltarea si profitabilitatea afacerii finantate;

 • Beneficiaza de o contributie proprie (sub forma de capital si/sau garantii) din partea beneficiarului/promotorului;

 • Prezinta avantaje competitive clare pe piata in care activeaza si/sau urmaresc sa se dezvolte;

 • Poseda un plan de afaceri solid articulat si credibil precum si fundamente financiare solide;

 • Sunt administrate de echipe de management cu experienta dovedita in domeniul afacerilor pentru care se solicita finantarea/investitia;

 • Detin capabilitatile operationale, functionale, economico-financiare si manageriale necesare implementarii cu succes a planului de afaceri propus;

 • Poseda rapoarte de evaluare realiste asupra afacerii propuse.

  

Tipuri generale de proiecte eligibile pentru finantare/investire:

 • Investitii in companii in functiune care urmaresc extinderea, dezvoltarea, modernizarea, tehnologizarea, implementarea unor noi linii de produse, etc;

 • Investitii noi (start-up) determinate de implementarea unor oportunitati de afaceri speciale nelegate de activitatea curenta a solicitantului;

 • Afaceri aflate in proces de crestere rapida care urmaresc dezvoltarea pe piata interna sau internationala si care necesita alte forme de finantare decat cele traditionale;

 • Proiecte de investitii in strainatate, de dezvoltare si expansiune a afacerilor in strainatate, pe pietele externe;

 • Finantarea expansiunii, diversificarii si dezvoltarii afacerii prin achizitii, preluari si fuziuni, retele regionale/nationala de distributie;

 • Finantarea proiectelor de industrializare si crestere a capacitatilor de productie, de constructie si dezvoltare a unor noi facilitati de productie, de distributie, de vanzare; etc;

 • Achizitia terenurilor/proprietatilor in vederea dezvoltarilor imobiliare;

 • Constructia, dezvoltarea si operarea diverselor tipuri de active si proprietati imobiliare;

 • Vanzarea, intermedierea, tranzactionarea si derularea altor operatiuni specifice diverselor tipuri de active si proprietati imobiliare;

 • Proiecte/companii in domeniul energetic: generare, producere, transport, stocare, logistica, distributie, comercializare, combustibili fosili/traditionali si produse derivate corespondente (titei, gaze, carbuni, gaze lichefiate), combustibili alternativi/regenerabili, eficienta energetica si produse derivate corespondente (hidro, solar, vant, biomasa, biogaz, geotermala, biocombustibili), etc;

 • Proiecte/companii in domeniul infrastructura: de energie, de transport, de apa, de mediu, de utilitati, de telecomunicatii, de constructii de interes social si comunitar, de securitate/aparare, etc;

 • Proiecte/companii in domeniul agricultura si terenuri: terenuri agricole si forestiere, prelucare lemn, agribusiness, industrie alimentara, etc;

 • Proiecte/companii in domeniul resurse naturale: extractie, prelucrare, procesare, logistica, transport, distributie, comercializare de produse primare/prelucrate metalifere, minerale, titei, gaze, chimice, petrochimice, etc.

 

 

Criterii Specifice Programului de Eligibilitate a Beneficiarilor/Promotorilor, Proiectelor si Tranzactiilor:

 

Eligibilitatea Financiara a Beneficiarilor/Promotorilor:

 • Sunt eligibile direct in Program companiile (SRL/SA) care prezinta un standing financiar bun si intrunesc cel putin unul dintre urmatoarele criterii specifice Programului Financiar 2021:

  • Venituri Exploatare (pe ultimii 2-3 ani): min. 2M euro;

  • EBITDA: min. 0.5M euro;

  • Active Bilantiere (imobilizate + circulante): min. 2.5M euro.

 • Companiile beneficiare/promotoare care nu intrunesc cel putin unul dintre cele 3 criterii enumerate mai sus, sunt indrumate sa nu aplice in cadrul acestui Program Financiar 2021. In schimb, acestea sunt invitate sa aplice in cadrul celorlalte Programe Financiare Anuale in conformitate cu indeplinirea criteriilor de eligibilitate specifice acestora;

 • Conditionat de derularea prealabila si implementarea cu succes a unui Program de Redresare/Restructurare Economica si Financiara oferit de Compania noastra, sunt eligibile pentru participarea in cadrul acestui Program si companiile beneficiare/promotoare care, desi intrunesc cel putin unul dintre criteriile specifice enumerate anterior, se afla insa, in acelasi timp, si intr-una dintre urmatoarele situatii:

  • se afla: in dificultate (in sensul definitiei acordate acestui concept in cadrul Directivelor Comisiei Europene), in incapacitate temporara de plata, in procedura de executare silita, in suspendare temporara a activitatii, in administrare speciala sau concordat, in procedura de insolventa, in reorganizare judiciara, in inchidere operationala, etc;

  • prezinta un istoric negativ de plata (conform CRC, CIP, BC);

  • inregistreaza obligatii restante si/sau datorii esalonate la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetelor de stat, locale, de asigurari sociale, etc.

 

Valoarea Proiectelor si Tranzactiilor:

 • Valoarea totala (estimata) a proiectului: min. 1M euro;

 • Solicitarea de finantare adresata Companiei noastre: min. 1M euro.

 

Valoarea Finantarii Acordate:

 • Pana la 100% din valoarea totala a tranzactiei, in functie de specificul fiecarei solicitari si de particularitatile de structurare si modelare ale fiecarei operatiuni de capitalizare.

 

 

 

Procesul de Aplicare
 • Intregul proces de aplicarea la acest Program se realizeaza 100% online si este complet gratuit.

 • Protocolul de aplicare si de evaluare a Solicitarilor de Capitalizare, inclusiv intreaga comunicare cu fiecare aplicant si managementul documentelor si al aplicatiilor, se realizeaza exclusiv prin intermediul Platformei B2B CloudFunding (access2capital.co), utilizand aplicatia online eCapital.

  • Pentru a crea un Cont Nou Client accesati acest link.

  • Pentru autentificarea unui Client intr-un Cont deja Inregistrat accesati acest link.

 

 

 

Procesarea Aplicatiilor si Evaluare Propunerilor de Afaceri

Procesul de aplicare si de evaluare a Propunerilor de Afaceri include urmatorii pasi:

1. Fiecare solicitant va crea un cont client pe Platforma B2B CloudFunding, pe care il va accesa pentru a aplica, a comunica, a procesa documentele, a gestiona aplicatia si a negocia Oferta Neangajanta/Oferta Angajanta/Termenii si Conditiile de Capitalizare;

2. Aplicantii vor completa si vor transmite online “Sinteza Proiectului”, care reprezinta o fisa de 1 pagina care contine o prezentare simpla si concisa a proiectului propus spre capitalizare;

3. Compania noastra va procesa si va evalua din punct de vedere al Analizei de Oportunitate Propunerile de Afaceri/Proiecte ale aplicantilor. Evaluarea proiectelor propuse se va realiza direct de catre specialistii proprii ai Companiei noastre;

4. Propunerile de proiecte care sunt considerate oportune, se califica pentru etapa de Analiza si Evaluare a Companiei Beneficiare/Promotoare si a Proiectului propriu-zis;

5. Solicitantii calificati vor pregati si vor transmite online Setul de Documente aferent proiectului propus. Documentatia respectiva este specifica fiecarui tip de proiect propus, componenta Setului de Documente necesare urmand a se comunica direct aplicantilor;

6. Compania noastra va Procesa si va Evalua, in mai multe faze, Documentatia transmisa de aplicanti. Analiza si Evaluarea Proiectelor se va realiza direct de catre specialistii proprii ai Companiei noastre;

7. Dupa finalizarea procesului intern de Analiza si Evaluare a Companiilor Beneficiare/Promotoare si a Proiectelor propriu-zise, Compania noastra va transmite aplicantilor agreati cate o Oferta Neangajanta de Capitalizare a proiectelor propuse;

8. Pe baza Ofertelor Neangajante si in urma negocierilor purtate cu acesti aplicanti, Compania noastra le va transmite cate o Oferta Angajanta de Capitalizare;

9. In conformitate cu Termenii si Conditiile Financiare si Operationale cuprinse in cadrul Ofertelor Angajante agreate cu aplicantii respectivi, Compania noastra va transmite acestora Contractele de Capitalizare pe baza carora se va realiza Finantarea Proiectelor propuse in cadrul acestui Program.

​Intrebari Frecvente

I: Care este legatura dintre Programele Financiare ROIP si Programele de Finantari Nerambursabile din Fonduri Europene gestionate de Comisia Europeana?

R: Absolut niciuna. Programele noastre financiare reprezinta oferte private de capitaluri, care sunt gestionate exclusiv de Compania noastra, si care nu au absolut niciun fel de legatura cu fondurile nerambursabile/fondurile structurale europene gestionate de Comisia Europeana.

 

I: Cum procedam pentru a obtine ghidul solicitantului si alte documentatii necesare aplicarii in cadrul Programelor dvs Financiare?

R: Avem o abordare pro-business, prin care dorim sa mentinem la minim birocratia si documentatia aferenta procesului de aplicare. In consecinta, nu exista astfel de ghiduri sau pachete cu documentatii necesare pentru aplicarea la Programele noastre. Toate informatiile aferente Programelor noastre Financiare sunt publicate in site, le puteti regasi mai sus pe aceasta pagina, in cadrul sectiunilor: Prezentarea Generala a Programului; Criterii de eligibilitate; Procesul de aplicare; Procesarea aplicatiilor si evaluare propunerilor de afaceri.

 

I: Care este diferenta dintre Programele de Investitii Directe si cele de Finantari Directe pe care le oferiti? Nu am reusit sa intelegem principalele diferente din Fisele de Prezentare Sintetica a Programelor respective.
R: Principala diferenta dintre cele doua tipuri de Programe Financiare consta in modul concret de accesare, utilizare si rambursare a capitalurilor solicitate. In cazul Programelor de Investitii Directe: Compania noastra devine Investitor in societatea dvs, asumandu-si alaturi de dvs rolul de investitor/asociat/actionar, caz in care va beneficia de dividende pe toata durata de viata a investitiei, iar capitalurile avansate urmand a fi amortizate prin valorificarea participatiei in societatea dvs la momentul iesirii din actionariat. In cazul Programelor de Finantari Directe: Compania noastra devine Finantator al societatii dvs, asumandu-si rolul de a va finanta/credita afacerea, caz in care dvs veti rambursa periodic capitalurile avansate pe durata contractului de finantare, pana la maturitatea acestuia. In concluzie: daca dvs sunteti in cautarea unui Investitor, atunci este recomandabil sa aplicati in cadrul Programelor de Investitii Directe; daca dvs sunteti in cautarea unui Finantator, atunci este recomandabil sa aplicati in cadrul Programelor de Finantari Directe.
 

I: Suntem interesati sa aplicam in cadrul unuia dintre Programele dvs Financiare. Cum procedam pentru a va comunica detaliile despre societatea / afacerea / proiectul nostru si despre solicitarea noastra concreta de finantare?

R: Urmati instructiunile si detaliile prezentate in cadrul sectiunilor Procesul de aplicare si Procesarea aplicatiilor si evaluare propunerilor de afaceri, pe care le puteti regasi mai sus pe aceasta pagina.

 

I: Dorim sa discutam telefonic si/sau prin email cu unul dintre reprezentantii Companiei dvs in vederea organizarii unei intalniri cu dvs in cadrul careia sa va prezentam societatea noastra, afacerea/proiectul pe care dorim sa il dezvoltam si necesitatile noastre specifice de finantare. Cum procedam in acest caz?

R: Sunteti bineveniti sa ne contactati telefonic si/sau prin email oricand doriti. Trebuie insa sa retineti ca orice comunicare legata de aplicarea dvs la oricare dintre Programele noastre Financiare se poate realiza doar online prin intermediul portalului CloudFunding, in conformitate cu Procedurile de Lucru detaliate in cadrul sectiunilor Procesul de aplicare si Procesarea aplicatiilor si evaluare propunerilor de afaceri, pe care le puteti regasi mai sus pe aceasta pagina.

 

I: Societatea noastra nu indeplineste criteriile de eligibilitate pentru participarea la acest Program Financiar. Cum procedam in acest caz?

R: Fiecare dintre Programele noastre Financiare Anuale are definite anumite criterii de eligibilitate prestabilite si nenegociabile. In cazul in care societatea aplicanta nu indeplineste criteriile de eligibilitate ale unuia dintre Programele Financiare, atunci este necesar sa selectati in vederea aplicarii un altul, pentru care societatea dvs este eligibila. In cazul in care societatea aplicanta nu este eligibila pentru niciunul dintre Programele Financiare Anuale curente, atunci nu este posibila aplicarea dvs in acest moment, urmand a verifica conditiile de eligibilitate ale Programelor pentru anii viitori.

 

I: Avem neclaritati in legatura cu intocmirea Propunerii Ideii de Afaceri si cu cea a Planului de Afaceri aferente Programului in cadrul caruia am aplicat, nu reusim sa intocmim singuri aceste documente. Dorim sa colaboram cu dvs in vederea obtinerii de consultanta pentru a realiza aceste documentatii. Cum procedam in acest caz?

R: Compania noastra nu furnizeaza aplicantilor servicii de consultanta in vederea intocmirii documentatiilor necesare acestora. Daca am furniza astfel de servicii, atunci ne-am pozitiona intr-un conflict de interese in raport cu Programele noastre Financiare: noi am oferi consultanta in vederea intocmirii documentatiilor, dupa care tot noi am evalua respectivele documentatii in cadrul procesului de analiza al acestora. Pentru a evita astfel de conflicte de interese, oferim aplicantilor interesati in accesarea serviciilor de consultanta in vederea intocmirii documentatiilor necesare Programelor Financiare posibilitatea de a colabora cu Partenerii Locali ai Companiei noastre in Romania. Partenerii Locali sunt societati romanesti de consultanta financiara, carora Compania noastra le-a externalizat prestatia mai multor servicii in ultimii ani, si care detin intregul know-how necesar pentru a realiza documentatia respectiva pentru dvs.

 

I: In aceste conditii, cum luam noi legatura cu un Partener Local? Care sunt serviciile de care noi beneficiem din partea acestuia? Care sunt avantajele colaborarii noastre cu un Partener Local? Serviciile furnizate noua de Partenerul Local sunt gratuite?

R: In conformitate cu instructiunile si detaliile prezentate in cadrul sectiunilor Procesul de aplicare si Procesarea aplicatiilor si evaluare propunerilor de afaceri, pe care le puteti regasi mai sus pe aceasta pagina, pe parcursul procesarii aplicatiei dvs, veti receptiona informatii complete despre modul de colaborare cu Partenerii Locali, conditiile de lucru cu acestia, modul de achizitie si costurile acestor servicii, etc. Partenerii Locali sunt alocati de Compania noastra fiecarui aplicant, la cererea expresa a acestuia. In urma contractarii si achizitiei serviciilor Partenerilor Locali, aplicantii beneficiaza de urmatoarele: consultanta in privinta accesarii Programelor noastre Financiare; asistenta tehnica specifica aplicatiilor fiecarui solicitant; conceperea, intocmirea si realizarea intregii documentatii necesare; garantarea acceptarii documentatiei in etapa de Evaluare de Conformitate si calificarea acesteia in etapa de Evaluarea Economica, Financiara, Tehnica si Operationala; premisele inregistrarii unui scoring superior aferent evaluarii Planului de Afaceri propus; alte eventuale servicii personalizate specifice solicitarii/propunerii fiecarui aplicant (livrabile cu/fara mandat special acordat de Compania noastra).

 

I: Este obligatorie achizitia serviciilor de consultanta de la Partenerii Locali pentru a aplica in cadrul Programelor dvs Financiare?

R: Nu, nu este obligatorie, insa este recomandabila. Achizitia serviciilor de consultanta furnizate de Partenerii Locali nu este obligatorie pentru aplicantii la majoritatea Programele noastre Financiare (exceptie fac aplicatiile din cadrul Programelor Investment Banking si Merchants Capital, unde serviciile Partenerilor Locali fac parte integranta din Procedurile de Lucru). Aceste servicii reprezinta o facilitate suplimentara si optionala pe care Compania noastra o pune la dispozitia aplicantilor interesati, serviciile respective facand parte dintr-un pachet mai larg de facilitati de consultanta si asistenta tehnica cu valoare adaugata furnizate solicitantilor romani de capitaluri externe.

Parametrii Anuali (2018, 2019 si 2020)

 • Intrunirea cel putin a unuia dintre parametrii:

  • Venituri Exploatare = min. 2M euro;

  • EBITDA = min. 0.5M euro;

  • Active Bilantiere (imobilizate + circulante) = min. 2.5M euro

(!!!) Societatile care: se afla in situatii de dificultate, prezinta istoric negativ de plata, inregistreaza obligatii restante/datorii esalonate (asa cum sunt acestea descrise mai jos), indiferent de parametrii anuali pe 2018, 2019 si 2020

Valoarea Eligibila a Capitalizarii Directe

 • Nu este plafonata anticipat.

 • Se calculeaza pornind de la necesarul de finantare al aplicantului, care se ajusteaza (pozitiv/negativ) cu multiplii financiari rezultati in urma procesului de analiza si evaluare a companiei aplicante si a afacerilor/proiectelor propuse

Solicitantul este Eligibil pentru Aplicare doar in cadrul Programului Special Situations, urmand a accesa capitalurile intr-una dintre etapele Procesului de Redresare, Restructurare, Reorganizare, Refinantare, Recapitalizare