top of page

CAPITALIZARI DIRECTE PROIECTE FINANTATE PRIN FONDURI STRUCTURALE

Prezentarea Generala a Programului

Programul de Investitii/Finantari Directe a Proiectelor bazate pe Accesarea Fondurilor Structurale Nerambursabile reprezinta o alternativa facila pentru solicitantii eligibili de a accesa sursele financiare necesare in vederea asigurarii cotei proprii de cofinantare a proiectelor eligibile.

 

In functie de caracteristicile fiecarui proiect eligibil si de optiunile fiecarui solicitant eligibil, Programul se poate implementa:

 • fie ca o facilitate de capitalizare prin intermediul atragerii de capitaluri proprii: sub forma unei participatii private la capitalul companiei (investitii de tipul Venture Capital + Mergers & Acquisitions scalate la nivel de micro-investitie);

 • fie ca o facilitate de capitalizare prin intermediul atragerii de credite si capitaluri imprumutate: sub forma unei participatii private la capitalurile totale ale companiei (finantari de tipul Private Debt scalate la nivel de micro-finantare);

 • fie ca un mix intre cele doua facilitati de capitalizare: partial sub forma unei investitii si partial sub forma unei finantari (capitalizari de tipul Private Capital scalate la nivel de micro-capitalizare).

 

Schema de Investitii/Finantari Directe este implementata sub forma unei Facilitati Financiare Competitive bazata pe existenta unor proiecte (care au deja asigurata finantarea partiala din Fonduri Structurale Nerambursabile) pentru care se solicita (sub forma unei co-finantari si/sau co-investitii sau refinantari) capitalurile necesare asigurarii aportului propriu de finantare al aplicantului (nu se acorda pre-finantari sau forme de garantare). Capitalizarea proiectelor eligibile se realizeaza exclusiv pe baza Planurilor de Afaceri propuse de solicitantii eligibili, planuri care se constituie in afaceri ce urmeaza a fi implementate de catre solicitantii aprobati in cadrul Schemei.

 

Scopul principal al Programului este de a asigura o sursa alternativa de capitaluri in ceea ce priveste asigurarea co-finantarii proprii din partea solicitantilor in cadrul Proiectelor bazate pe Accesarea Fondurilor Structurale Nerambursabile.

Fisa sintetica a Programului Financiar 2024:

 • Acces la investitii si/sau finantari directe private;

 • In functie de incadrarea specifica a solicitantului si de forma de capitalizare selectata: fonduri in valoare de 50.000 - 3.000.000 euro per plan de afacere;

 • Capitaluri nerambursabile direct de solicitant (in cazul Investitiilor) sau rambursabile direct de solicitant (in cazul Finantarilor);

 • Capitaluri nepurtatoare de dobanzi pentru solicitant (in cazul Investitiilor) sau purtatoare de dobanzi pentru solicitant (in cazul Finantarilor);

 • Fara aport propriu de capital din partea solicitantului;

 • Fara garantii proprii din partea solicitantului;

 • Capitalizarea acopera integral necesarul de finantare aferent contributiei proprii (a co-finantarii private) a solicitantului (100% cheltuielile eligibile si neeligibile din cadrul proiectului cu finantare europeana);

 • Toate cheltuielile aferente planului de afaceri aprobat sunt eligibile pentru finantare;

 • Pot aplica companii SRL/SA eligibile;

 • Orice coduri CAEN, obiecte de activitate si proiecte/afaceri legale sunt eligibile;

 • Aplicarea la Program este 100% online si gratuita.

 

 

Accesarea Facilitatilor Financiare

 • Investitiile/Finantarile Directe acordate companiilor/proiectelor aprobate reprezinta capitalizari nerambursabile si nepurtatoare de dobanzi (in cazul Investitiilor) si/sau rambursabile si purtatoare de dobanzi (in cazul Finantarilor) pentru care nu este necesara asigurarea unui aport propriu de capital si nici prezentarea de garantii proprii din partea beneficiarilor, Investitiile/Finantarile respective fiind realizate sub forma unui plasament privat de capital (seed capital funding);

 • Schemele de Investitii/Finantari Directe aferente Programului sunt Structurate conform Facilitatilor-Cadru specifice fiecarei categorii de solicitant si forme de capitalizare, ale caror detalii sunt disponibile accesand urmatoarele link-uri: Investitii Startup; Investitii Micro; Investitii Mici; Finantari Micro; Finantari Mici.

Bugetul Programului

 • Pentru anul 2024, Programul nu are alocat un buget minim/maxim predeterminat, toate tranzactiile aprobate spre capitalizare urmand a fi finantate conform termenilor contractuali agreati.

​Durata Programului

 • In anul 2024, Programul este operational intre 01 ianuarie si 31 decembrie;

 • Procesele de aplicare a solicitantilor si de evaluare a planurilor de afaceri depuse se deruleaza in mod continuu in tot acest interval.

Criterii de Eligibilitate

 • Programul se adreseaza exclusiv persoanelor juridice romane organizate sub forma societatilor comerciale (SRL si/sau SA) in calitate de beneficiari ai investitiilor/finantarilor directe. Nu sunt eligibile in calitate de beneficiari: persoanele fizice, alte forme de organizare a activitatii economice (PFA, II, IF, etc);

 • Solicitantii pot fi doar persoane juridice romane, care pot fi insa infiintate/gestionate de asociati / actionari / administratori persoane fizice si/sau juridice romane si/sau straine;

 • Capitalul societatii este integral privat (roman si/sau strain);

 • Societatea beneficiara a investitiei/finantarii este infiintata pe teritoriul Romaniei, insa aceasta isi poate desfasura activitatea si/sau implementa proiectul finantat atat pe teritoriul Romaniei cat si in strainatate;

 • Nu exista obiecte de activitate si/sau coduri CAEN apriori excluse de la finantare. Orice activitate/cod CAEN permise de lege sunt considerate eligibile pentru participarea la Program si pentru accesarea capitalurilor acordate (daca sunt aprobate spre finantare);

 • Orice solicitant aprobat spre finantare, trebuie sa se asigure ca societatea respectiva nu va intreprinde ulterior niciun tip de activitate interzisa de legislatia in vigoare la nivel national, european sau international. Activitatea generatoare de venituri a societatii selectate spre finantare nu va avea ulterior ca obiect niciunul dintre domeniile de activitate considerate ilegale, in conformitate cu legislatia aplicabila in Romania / Uniunea Europeana;

 • Solicitantii aprobati spre finantare in cadrul Programului au obligatia de a opera o companie legal constituita si functionala inaintea accesarii efective a investitiilor/finantarilor directe. Aceste societati au obligatia de a detine/obtine toate avizele legale necesare pentru activitatile economice propuse in planurile de afaceri selectate spre finantare inaintea accesarii efective a capitalurilor si inaintea demararii implementarii proiectelor/afacerilor respective.

Criterii de eligibilitate aferente societatilor aplicante:

 • Interpretarea intreprinderilor startup / micro / mici eligibile este conforma cu definitiile acordate acestora in cadrul Directivelor Comisiei Europene si legislatiei romanesti;

 • Sunt eligibile direct in Program companiile care:

  • sunt active si prezinta istoric neintrerupt de functionare, indiferent de anul infiintarii;

  • prezinta un standing financiar bun;

  • inregistreaza o cifra de afaceri de minim 10.000 euro in ultimii 2 ani financiari incheiati (2022 si 2023), unde cuantumul Investitiilor/Finantarilor Directe raportate la cifra de afaceri se determina in conformitate cu precizarile mentionate in Facilitatile-Cadru specifice fiecarei categorii de solicitant si forme de capitalizare (asa cum sunt acestea precizate in cadrul link-urilor de mai sus);

  • detin la momentul aplicarii (in oricare din fazele: intentie; depunere; evaluare; aprobare; contractare; implementare) un proiect finantat din Fonduri Structurale (indiferent de Programul / Axa / Masura / Actiunea / Operatiunea implicate) pentru care solicita (sub forma unei co-finantari si/sau co-investitii sau refinantari) capitalurile necesare asigurarii aportului propriu de finantare al aplicantului (nu se acorda pre-finantari sau forme de garantare).

Criterii de eligibilitate aferente asociatilor/actionarilor/administratorilor societatii aplicante:

 • Asociatul/actionarul majoritar si respectiv administratorul societatii aplicante poate fi o persoana fizica si/sau juridica romana si/sau straina;

 • Nu exista excluderi impuse cu privire la detinerea calitatii de actionar/asociat al unei alte societati si/sau de reprezentant legal al unei alte entitati cu acelasi domeniu de activitate si/sau coduri CAEN identice cu cele pentru care se aplica in acest Program;

 • Este preferata si incurajata implicarea directa si efectiva a asociatului/actionarului majoritar si a administratorului in desfasurarea activitatilor economice ale societatii aplicante;

 • Este de preferat ca asociatul/actionarul majoritar si administratorul societatii sa detina o experienta si expertiza relevante dovedite (min. 3-5 ani) in domeniul de activitate pentru care aplica.

Procesul de Aplicare
 • Intregul proces de aplicarea la acest Program se realizeaza 100% online si este gratuit.

 • Protocolul de aplicare si de evaluare a ideilor si a planurilor de afaceri, inclusiv intreaga comunicare cu fiecare participant si de management al documentelor si al aplicatiilor, se realizeaza exclusiv prin intermediul Platformei B2B CloudFunding (access2capital.co), utilizand aplicatia eCapital.

  • Pentru a crea un Cont Nou Client accesati acest link.

  • Pentru autentificarea unui Client intr-un Cont deja Inregistrat accesati acest link.

Procesarea Aplicatiilor si Evaluare Propunerilor de Afaceri

Procesul de aplicare si de evaluare a Propunerilor de Afaceri este diferit in functie de disponibilitatea documentatiei proiectului finantat din Fonduri Structurale Nerambursabile la momentul aplicarii si/sau de optiunile solicitantilor cu privire la intocmirea si depunerea acestei documentatii.

(A) Procedura de Lucru pentru solicitantii care detin la momentul aplicarii o documentatie completa a proiectului finantat prin Fonduri Structurale, care a fost deja depusa in cadrul Programului Operational in cauza.

 

In cazul Procedurii de Lucru (A), Procesul de Analiza, Evaluare si Ofertare a Solicitarilor de Capitaluri se realizeaza in sistem dualist, astfel:

 • Analiza si Evaluarea de Oportunitate; Identificarea Solutiilor Financiare Optimale; Inrolarea Solicitarii in cadrul Programului Financiar Adecvat se realizeaza de catre Partenerii Locali, pe baza documentatiei aferente Programului Operational la care s-a aplicat pentru Finantarea prin Fonduri Structurale;

 • Analiza, Evaluarea si Contractarea Capitalizarii se realizeaza direct de catre specialistii proprii ai Companiei noastre, pe baza Planului de Afaceri intocmit in vederea accesarii capitalurilor necesare asigurarii aportului propriu de finantare al aplicantului (co-finantare si/sau co-investitie sau refinantare).

Procesul de aplicare si de evaluare a Propunerilor de Afaceri include urmatorii pasi:

1. Fiecare solicitant va crea un cont client pe Platforma B2B CloudFunding, pe care il va accesa pentru a aplica, a comunica, a procesa documentele, a gestiona aplicatia si a-si sustine proiectul;

2. In urma aplicarii online, fiecarui solicitant i se va aloca un Partener Local impreuna cu care va parcurge offline Procesul de Analiza/Evaluare de Oportunitate, Identificare a Solutiilor Financiare Optimale si Inrolare a Solicitarii in cadrul Programului Financiar Adecvat;

3. Intervalul de timp in care se realizeaza Procedura Offline este de 20 zile lucratoare in regim normal de lucru si respectiv de 10 zile lucratoare in regim rapid de lucru. In vederea procesarii si derularii operatiunilor aferente acestei Proceduri, solicitantul va achita Partenerului Local desemnat cu efectuarea serviciului de analiza, evaluare, identificare si inrolare a Aplicatiei un comision de analiza a solicitarii. Cuantumul acestuia este de 500 Euro + TVA per solicitare in cazul regimului de lucru normal si de 1.000 Euro + TVA per solicitare in cazul regimului de lucru rapid. Plata se efectueaza in lei, la cursul de referinta al BNR + 3% valabil in ziua facturarii;

4. Solicitantul pregateste si transmite prin email Partenerului Local desemnat intreaga documentatie aferenta Programului Operational la care s-a aplicat pentru finantarea prin Fonduri Structurale. Dosarele incomplete si/sau cele ale caror comisioane de analiza nu au fost achitate nu se proceseaza. Timpul necesar pentru finalizarea acestui Proces, din partea Partenerului Local, este de 10/20 zile lucratoare de la data receptionarii informatiilor complete;

5. In cadrul Procedurii Offline de Analiza/Evaluare de Oportunitate, Identificare a Solutiilor Financiare Optimale si Inrolare a Solicitarii in cadrul Programului Financiar Adecvat NU SE RESPING solicitari de capitalizare in vederea asigurarii cotei proprii de cofinantare a proiectelor bazate pe Accesarea Fondurilor Structurale. Rolul acestui proces este acela de a se realiza, de catre un consultant financiar specializat, cea mai buna incadrare a proiectului aplicant in structura ofertei financiare a Companiei noastre, pentru a oferi astfel posibilitatea atingerii unei rate de succes superioare fiecarei solicitari si aplicatii;

6. Ca urmare a inrolarii fiecarui solicitant/proiect in cadrul Programului Financiar Adecvat, se continua procesul de aplicare online in cadrul respectivului Program Financiar;

7. Solicitantii vor intocmi si vor transmite online “Planul de Afaceri” aferent solicitarii propriu-zise de capitalizare (co-finantare, co-investitie, refinantare), care urmeaza a se realiza pe baza unui model-cadru specific, care se va pune gratuit la dispozitia fiecarui solicitant;

8. Planurile de Afaceri pot fi concepute si redactate integral de catre fiecare solicitant, sau daca doresc, acestia pot beneficia de serviciile de consultanta oferite de Partenerii Locali in vederea conceperii si intocmirii intregii documentatii aferente aplicatiei;

9. Compania noastra va procesa si va evalua, in mai multe faze, Planurile de Afaceri ale solicitantilor. Evaluarea planurilor de afaceri se va realiza direct de catre specialistii proprii ai Companiei noastre;

10. Procesul de Evaluare a Planurilor de Afaceri cuprinde urmatoarele faze:

a) Evaluarea de Conformitate: se analizeaza daca Planul de Afaceri transmis corespunde modelului-cadru specific al Programului. Planurile neconforme sunt respinse automat. Planurile conforme se califica pentru faza urmatoare;

b) Evaluarea Economica, Financiara, Tehnica si Operationala a Planului de Afaceri: se analizeaza din punct de vedere economic, financiar, tehnic si operational (viabilitate, fezabilitate, realitate, calitate, sustenabilitate, durabilitate, eficienta, implementare, management tactic/strategic, etc) principalele capitole ale Planului de Afaceri. Pentru neclaritatile identificate, se comunica cu solicitantii in vederea clarificarii aspectelor sesizate. In aceasta faza de evaluare nu se resping planuri de afaceri;

c) Evaluarea Informatiilor Suplimentare furnizate de aplicanti in urma solicitarilor de clarificari. In aceasta faza de evaluare nu se resping planuri de afaceri;

d) Evaluarea finala a planului de afaceri. In aceasta faza are loc evaluarea generala a companiei solicitante (asociatilor/actionarilor majoritari, administratorilor) si a proiectului/afacerii propuse prin intermediul planului de afaceri, in urma careia este posibil unul dintre rezultate:

d.1.) Afacerile/proiectele care indeplinesc toate criteriile de investire/finantare directa ale Programului. Acestea sunt admise si se califica pentru etapa negocierii facilitatilor de capitalizare solicitate;

d.2.) Afacerile/proiectele care nu indeplinesc integral toate criteriile financiare ale Programului, insa indeplinesc majoritatea criteriilor respective. Acestea sunt considerate finantabile, iar solicitantilor respectivi le sunt recomandate: fie accesarea altor Programe Financiare oferite de Compania noastra; fie asistenta si sustinerea directa (reprezentare si intermediere financiara) pentru accesarea de finantari din alte surse terte, inclusiv accesand Partenerii Financiari Externi din cadrul portofoliul nostru de Investment Banking;

d.3.) Planurile de afaceri care necesita o regandire a afacerii propuse spre finantare. Solicitantilor respectivi le sunt oferite servicii de consultanta si asistenta tehnica in vederea imbunatatirii conceptului de afacere propusa spre finantare cu scopul de a deveni finantabili odata cu repozitionarea adecvata a demersului lor;

11. Se va realiza un proces intern de due-diligence a solicitantilor (asociati, actionari, administratori, companii, afaceri, etc) ale caror Planuri de Afaceri au fost selectate in vederea capitalizarii;

12. In functie de situatia in care se regaseste Propunerea de Afaceri a fiecarui solicitant, acestora li se vor transmite urmatoarele: fie o Oferta Neangajanta de Capitalizare aferenta Programului Financiar in cadrul caruia s-a aplicat; fie o Oferta Neangajanta de Finantare/Investitii aferenta unui alt Program Financiar oferit de Compania noastra la care solicitantul s-a calificat spre capitalizare; fie o Oferta Neangajanta de Finantare/Investitii de tipul Investment Banking;

13. Pe baza Ofertelor Neangajante si in urma negocierilor purtate cu solicitantii pe marginea lor, se va transmite solicitantilor o Oferta Angajanta de Capitalizare: fie aferenta Programului Financiar in cadrul caruia s-a aplicat; fie aferenta unui alt Program Financiar oferit de Compania noastra la care solicitantul s-a calificat spre capitalizare; fie aferenta Programului Financiar de Investment Banking;

14. In conformitate cu termenii si conditiile tehnice cuprinse in cadrul Ofertelor Angajante agreate cu solicitantii, acestora li se vor transmite Contractele de Capitalizare pe baza carora se va realiza Capitalizarea Proiectului/Afacerii propuse de acestia: fie aferenta Programului Financiar in cadrul caruia s-a aplicat; fie aferenta unui alt Program Financiar oferit de Compania noastra la care solicitantul s-a calificat spre capitalizare; fie aferenta Programului Financiar de Investment Banking.

 

 

(B) Procedura de Lucru pentru solicitantii care nu detin la momentul aplicarii documentatia aferenta proiectului finantat prin Fonduri Structurale dar care intentioneaza sa intocmeasca aceasta documentatie in colaborare cu un Partener Local, in calitate de consultant al proiectului finantat prin Fonduri Structurale Nerambursabile.

 

In cazul Procedurii de Lucru (B), Procesul de Consultanta si Ofertare a Solicitarilor de Capitaluri se realizeaza in sistem dualist, astfel:

 • Analiza si Evaluarea de Oportunitate; Identificarea Solutiilor Financiare Optimale; Inrolarea Solicitarii in cadrul Programului Financiar Adecvat; Realizarea Integrala a Documentatiei aferente Programului Operational la care urmeaza a se aplica pentru accesarea finantarii prin Fonduri Structurale; Managementul Implementarii Proiectului finantat prin Fonduri Structurale se realizeaza de catre Partenerii Locali;

 • Analiza, Evaluarea si Contractarea Capitalizarii se realizeaza direct de catre specialistii proprii ai Companiei noastre, pe baza Planului de Afaceri intocmit in vederea accesarii capitalurilor necesare asigurarii aportului propriu de finantare al aplicantului (co-finantare si/sau co-investitie sau refinantare).

 

Procesul de aplicare si de evaluare a Propunerilor de Afaceri include urmatorii pasi:

1. Fiecare solicitant va crea un cont client pe Platforma B2B CloudFunding, pe care il va accesa pentru a aplica, a comunica, a procesa documentele, a gestiona aplicatia si a-si sustine proiectul;

2. In urma aplicarii online, fiecarui solicitant i se va aloca un Partener Local impreuna cu care va parcurge offline Procesul de Analiza si Evaluare de Oportunitate; Identificare a Solutiilor Financiare Optimale; Inrolare a Solicitarii in cadrul Programului Financiar Adecvat; Realizare Integrala a Documentatiei aferente Programului Operational la care urmeaza a se aplica pentru accesarea Fondurilor Structurale; Managementul Implementarii Proiectului finantat prin Fonduri Structurale;

3. In vederea procesarii si derularii operatiunilor aferente acestei Proceduri, solicitantul va achita Partenerului Local desemnat cu efectuarea serviciilor de intocmire a documentatiei si de management al proiectului un comision de procesare si un comision de succes. Cuantumul comisionului de procesare a documentatiei este in valoare fixa per proiect, iar cuantumul comisionului de succes este in valoare variabila raportat la valoarea finantarii nerambursabile aprobate, per proiect. Plata se efectueaza in lei, la cursul de referinta al BNR valabil in ziua facturarii, astfel:

 • comisionul de intocmire a documentatiei se achita la momentul demararii colaborarii cu Partenerul Local in vederea procesarii proiectului vizat;

 • comisionul de succes se achita sub forma managementului de proiect (dupa aprobarea proiectului si semnarea contractului de finantare cu Autoritatea de Management a Programului Operational), pe masura accesarii fondurilor nerambursabile, in transe egale, repartizate pe toata durata de implementare a proiectului;

4. Colaborarea contractuala dintre solicitant si Partenerul Local in ceea ce privesc prestatiile referitoare la Realizarea Integrala a Documentatiei aferente Programului Operational la care urmeaza a se aplica pentru accesarea Fondurilor Structurale si Managementul Implementarii Proiectului finantat prin Fonduri Structurale se desfasoara in mod direct si exclusiv intre cele doua parti contractante si absolut fara niciun fel de implicare/rol din partea Companiei noastre;

5. In cadrul Procedurii Offline de Analiza/Evaluare de Oportunitate, Identificare a Solutiilor Financiare Optimale si Inrolare a Solicitarii in cadrul Programului Financiar Adecvat sunt indeplinite premisele incadrarii corespunzatoare a proiectului finantat prin Fonduri Structurale in cadrul ofertei financiare proprii a Companiei noastre. Procesul se realizeaza de catre Partenerul Local cu titlu gratuit;

6. Ca urmare a inrolarii fiecarui solicitant/proiect in cadrul Programului Financiar Adecvat, se continua procesul de aplicare online in cadrul respectivului Program Financiar;

7. Solicitantii vor intocmi si vor transmite online “Planul de Afaceri” aferent solicitarii propriu-zise de capitalizare (co-finantare, co-investitie, refinantare), care urmeaza a se realiza pe baza unui model-cadru specific, care se va pune gratuit la dispozitia fiecarui solicitant;

8. Planurile de Afaceri pot fi concepute si redactate integral de catre fiecare solicitant, sau daca doresc, acestia pot beneficia de serviciile de consultanta oferite de Partenerii Locali in vederea conceperii si intocmirii intregii documentatii aferente aplicatiei;

9. Compania noastra va procesa si va evalua, in mai multe faze, Planurile de Afaceri ale solicitantilor. Evaluarea planurilor de afaceri se va realiza direct de catre specialistii proprii ai Companiei noastre;

10. Procesul de Evaluare a Planurilor de Afaceri cuprinde urmatoarele faze:

a) Evaluarea de Conformitate: se analizeaza daca Planul de Afaceri transmis corespunde modelului-cadru specific al Programului. Planurile neconforme sunt respinse automat. Planurile conforme se califica pentru faza urmatoare;

b) Evaluarea Economica, Financiara, Tehnica si Operationala a Planului de Afaceri: se analizeaza din punct de vedere economic, financiar, tehnic si operational (viabilitate, fezabilitate, realitate, calitate, sustenabilitate, durabilitate, eficienta, implementare, management tactic/strategic, etc) principalele capitole ale Planului de Afaceri. Pentru neclaritatile identificate, se comunica cu solicitantii in vederea clarificarii aspectelor sesizate. In aceasta faza de evaluare nu se resping planuri de afaceri;

c) Evaluarea Informatiilor Suplimentare furnizate de aplicanti in urma solicitarilor de clarificari. In aceasta faza de evaluare nu se resping planuri de afaceri;

d) Evaluarea finala a planului de afaceri. In aceasta faza are loc evaluarea generala a companiei solicitante (asociatilor/actionarilor majoritari, administratorilor) si a proiectului/afacerii propuse prin intermediul planului de afaceri, in urma careia este posibil unul dintre rezultate:

d.1.) Afacerile/proiectele care indeplinesc toate criteriile de investire/finantare directa ale Programului. Acestea sunt admise si se califica pentru etapa negocierii facilitatilor de capitalizare solicitate;

d.2.) Afacerile/proiectele care nu indeplinesc integral toate criteriile financiare ale Programului, insa indeplinesc majoritatea criteriilor respective. Acestea sunt considerate finantabile, iar solicitantilor respectivi le sunt recomandate: fie accesarea altor Programe Financiare oferite de Compania noastra; fie asistenta si sustinerea directa (reprezentare si intermediere financiara) pentru accesarea de finantari din alte surse terte, inclusiv accesand Partenerii Financiari Externi din cadrul portofoliul nostru de Investment Banking;

d.3.) Planurile de afaceri care necesita o regandire a afacerii propuse spre finantare. Solicitantilor respectivi le sunt oferite servicii de consultanta si asistenta tehnica in vederea imbunatatirii conceptului de afacere propusa spre finantare cu scopul de a deveni finantabili odata cu repozitionarea adecvata a demersului lor;

11. Se va realiza un proces intern de due-diligence a solicitantilor (asociati, actionari, administratori, companii, afaceri, etc) ale caror Planuri de Afaceri au fost selectate in vederea capitalizarii;

12. In functie de situatia in care se regaseste Propunerea de Afaceri a fiecarui solicitant, acestora li se vor transmite urmatoarele: fie o Oferta Neangajanta de Capitalizare aferenta Programului Financiar in cadrul caruia s-a aplicat; fie o Oferta Neangajanta de Finantare/Investitii aferenta unui alt Program Financiar oferit de Compania noastra la care solicitantul s-a calificat spre capitalizare; fie o Oferta Neangajanta de Finantare/Investitii de tipul Investment Banking;

13. Pe baza Ofertelor Neangajante si in urma negocierilor purtate cu solicitantii pe marginea lor, se va transmite solicitantilor o Oferta Angajanta de Capitalizare: fie aferenta Programului Financiar in cadrul caruia s-a aplicat; fie aferenta unui alt Program Financiar oferit de Compania noastra la care solicitantul s-a calificat spre capitalizare; fie aferenta Programului Financiar de Investment Banking;

14. In conformitate cu termenii si conditiile tehnice cuprinse in cadrul Ofertelor Angajante agreate cu solicitantii, acestora li se vor transmite Contractele de Capitalizare pe baza carora se va realiza Capitalizarea Proiectului/Afacerii propuse de acestia: fie aferenta Programului Financiar in cadrul caruia s-a aplicat; fie aferenta unui alt Program Financiar oferit de Compania noastra la care solicitantul s-a calificat spre capitalizare; fie aferenta Programului Financiar de Investment Banking.

 

 

(C) Procedura de Lucru pentru solicitantii care nu detin la momentul aplicarii documentatia aferenta proiectului finantat prin Fonduri Structurale si care nici nu intentioneaza sa intocmeasca aceasta documentatie in colaborare cu un Partener Local, in calitate de consultant al proiectului finantat prin Fonduri Structurale Nerambursabile

 

In cazul Procedurii de Lucru (C), Procesul de aplicare si de evaluare a Propunerilor de Afaceri include urmatorii pasi:

1. Fiecare solicitant va crea un cont client pe Platforma B2B CloudFunding, pe care il va accesa pentru a aplica, a comunica, a procesa documentele, a gestiona aplicatia si a-si sustine proiectul;

2. Solicitantii vor completa si vor transmite online “Idea de Afaceri”, care reprezinta o fisa de 1 pagina care contine o prezentare simpla si concisa a ideii de afaceri propuse;

3. Compania noastra va procesa si va evalua din punct de vedere al Analizei de Oportunitate propunerile de Idei de Afaceri ale solicitantilor. Evaluarea ideilor de afaceri se va realiza direct de catre specialistii proprii ai Companiei noastre;

4. Propunerile care sunt admise, se califica pentru etapa urmatoare a Programului;

5. Solicitantii calificati vor intocmi si vor transmite online “Planul de Afaceri” aferent solicitarii propriu-zise de capitalizare (co-finantare, co-investitie, refinantare), care urmeaza a se realiza pe baza unui model-cadru specific, care se va pune gratuit la dispozitia fiecarui solicitant;

6. Planurile de Afaceri pot fi concepute si redactate integral de catre fiecare solicitant, sau daca doresc, acestia pot beneficia de serviciile de consultanta oferite de Partenerii Locali in vederea conceperii si intocmirii intregii documentatii aferente aplicatiei;

7. Compania noastra va procesa si va evalua, in mai multe faze, Planurile de Afaceri ale solicitantilor. Evaluarea planurilor de afaceri se va realiza direct de catre specialistii proprii ai Companiei noastre;

8. Procesul de Evaluare a Planurilor de Afaceri cuprinde urmatoarele faze:

a) Evaluarea de Conformitate: se analizeaza daca Planul de Afaceri transmis corespunde modelului-cadru specific al Programului. Planurile neconforme sunt respinse automat. Planurile conforme se califica pentru faza urmatoare;

b) Evaluarea Economica, Financiara, Tehnica si Operationala a Planului de Afaceri: se analizeaza din punct de vedere economic, financiar, tehnic si operational (viabilitate, fezabilitate, realitate, calitate, sustenabilitate, durabilitate, eficienta, implementare, management tactic/strategic, etc) principalele capitole ale Planului de Afaceri. Pentru neclaritatile identificate, se comunica cu solicitantii in vederea clarificarii aspectelor sesizate. In aceasta faza de evaluare nu se resping planuri de afaceri;

c) Evaluarea Informatiilor Suplimentare furnizate de aplicanti in urma solicitarilor de clarificari. In aceasta faza de evaluare nu se resping planuri de afaceri;

d) Evaluarea finala a planului de afaceri. In aceasta faza are loc evaluarea generala a companiei solicitante (asociatilor/actionarilor majoritari, administratorilor) si a proiectului/afacerii propuse prin intermediul planului de afaceri, in urma careia este posibil unul dintre rezultate:

d.1.) Afacerile/proiectele care indeplinesc toate criteriile de investire/finantare directa ale Programului. Acestea sunt admise si se califica pentru etapa negocierii facilitatilor de capitalizare solicitate;

d.2.) Afacerile/proiectele care nu indeplinesc integral toate criteriile financiare ale Programului, insa indeplinesc majoritatea criteriilor respective. Acestea sunt considerate finantabile, iar solicitantilor respectivi le sunt recomandate: fie accesarea altor Programe Financiare oferite de Compania noastra; fie asistenta si sustinerea directa (reprezentare si intermediere financiara) pentru accesarea de finantari din alte surse terte, inclusiv accesand Partenerii Financiari Externi din cadrul portofoliul nostru de Investment Banking;

d.3.) Planurile de afaceri care necesita o regandire a afacerii propuse spre finantare. Solicitantilor respectivi le sunt oferite servicii de consultanta si asistenta tehnica in vederea imbunatatirii conceptului de afacere propusa spre finantare cu scopul de a deveni finantabili odata cu repozitionarea adecvata a demersului lor;

9. Se va realiza un proces intern de due-diligence a solicitantilor (asociati, actionari, administratori, companii, afaceri, etc) ale caror Planuri de Afaceri au fost selectate in vederea capitalizarii;

10. In functie de situatia in care se regaseste Propunerea de Afaceri a fiecarui solicitant, acestora li se vor transmite urmatoarele: fie o Oferta Neangajanta de Capitalizare aferenta Programului Financiar in cadrul caruia solicitantul a aplicat; fie o Oferta Neangajanta de Finantare/Investitii aferenta unui alt Program Financiar oferit de Compania noastra la care solicitantul s-a calificat spre capitalizare; fie o Oferta Neangajanta de Finantare/Investitii de tipul Investment Banking;

11. Pe baza Ofertelor Neangajante si in urma negocierilor purtate cu solicitantii pe marginea lor, se va transmite solicitantilor o Oferta Angajanta de Capitalizare: fie aferenta Programului Financiar in cadrul caruia solicitantul a aplicat; fie aferenta unui alt Program Financiar oferit de Compania noastra la care solicitantul s-a calificat spre capitalizare; fie aferenta Programului Financiar de Investment Banking;

12. In conformitate cu termenii si conditiile tehnice cuprinse in cadrul Ofertelor Angajante agreate cu solicitantii, acestora li se vor transmite Contractele de Capitalizare pe baza carora se va realiza Capitalizarea Proiectului/Afacerii propuse de acestia: fie aferenta Programului Financiar in cadrul caruia solicitantul a aplicat; fie aferenta unui alt Program Financiar oferit de Compania noastra la care solicitantul s-a calificat spre capitalizare; fie aferenta Programului Financiar de Investment Banking.

​​​Intrebari Frecvente

I: Care este legatura dintre Programele Financiare ROIP si Programele de Finantari Nerambursabile din Fonduri Europene gestionate de Comisia Europeana?

R: Absolut niciuna. Programele noastre financiare reprezinta oferte private de capitaluri, care sunt gestionate exclusiv de Compania noastra, si care nu au absolut niciun fel de legatura cu fondurile nerambursabile/fondurile structurale europene gestionate de Comisia Europeana.

 

I: Cum procedam pentru a obtine ghidul solicitantului si alte documentatii necesare aplicarii in cadrul Programelor dvs Financiare?

R: Avem o abordare pro-business, prin care dorim sa mentinem la minim birocratia si documentatia aferenta procesului de aplicare. In consecinta, nu exista astfel de ghiduri sau pachete cu documentatii necesare pentru aplicarea la Programele noastre. Toate informatiile aferente Programelor noastre Financiare sunt publicate in site, le puteti regasi mai sus pe aceasta pagina, in cadrul sectiunilor: Prezentarea Generala a Programului; Criterii de eligibilitate; Procesul de aplicare; Procesarea aplicatiilor si evaluare propunerilor de afaceri.

 

I: Care este diferenta dintre Programele de Investitii Directe si cele de Finantari Directe pe care le oferiti? Nu am reusit sa intelegem principalele diferente din Fisele de Prezentare Sintetica a Programelor respective.
R: Principala diferenta dintre cele doua tipuri de Programe Financiare consta in modul concret de accesare, utilizare si rambursare a capitalurilor solicitate. In cazul Programelor de Investitii Directe: Compania noastra devine Investitor in societatea dvs, asumandu-si alaturi de dvs rolul de investitor/asociat/actionar, caz in care va beneficia de dividende pe toata durata de viata a investitiei, iar capitalurile avansate urmand a fi amortizate prin valorificarea participatiei in societatea dvs la momentul iesirii din actionariat. In cazul Programelor de Finantari Directe: Compania noastra devine Finantator al societatii dvs, asumandu-si rolul de a va finanta/credita afacerea, caz in care dvs veti rambursa periodic capitalurile avansate pe durata contractului de finantare, pana la maturitatea acestuia. In concluzie: daca dvs sunteti in cautarea unui Investitor, atunci este recomandabil sa aplicati in cadrul Programelor de Investitii Directe; daca dvs sunteti in cautarea unui Finantator, atunci este recomandabil sa aplicati in cadrul Programelor de Finantari Directe.

 

I: Suntem interesati sa aplicam in cadrul unuia dintre Programele dvs Financiare. Cum procedam pentru a va comunica detaliile despre societatea / afacerea / proiectul nostru si despre solicitarea noastra concreta de finantare?

R: Urmati instructiunile si detaliile prezentate in cadrul sectiunilor Procesul de aplicare si Procesarea aplicatiilor si evaluare propunerilor de afaceri, pe care le puteti regasi mai sus pe aceasta pagina.

 

I: Dorim sa discutam telefonic si/sau prin email cu unul dintre reprezentantii Companiei dvs in vederea organizarii unei intalniri cu dvs in cadrul careia sa va prezentam societatea noastra, afacerea/proiectul pe care dorim sa il dezvoltam si necesitatile noastre specifice de finantare. Cum procedam in acest caz?

R: Sunteti bineveniti sa ne contactati telefonic si/sau prin email oricand doriti. Trebuie insa sa retineti ca orice comunicare legata de aplicarea dvs la oricare dintre Programele noastre Financiare se poate realiza doar online prin intermediul portalului CloudFunding, in conformitate cu Procedurile de Lucru detaliate in cadrul sectiunilor Procesul de aplicare si Procesarea aplicatiilor si evaluare propunerilor de afaceri, pe care le puteti regasi mai sus pe aceasta pagina.

 

I: Societatea noastra nu indeplineste criteriile de eligibilitate pentru participarea la acest Program Financiar. Cum procedam in acest caz?

R: Fiecare dintre Programele noastre Financiare Anuale are definite anumite criterii de eligibilitate prestabilite si nenegociabile. In cazul in care societatea aplicanta nu indeplineste criteriile de eligibilitate ale unuia dintre Programele Financiare, atunci este necesar sa selectati in vederea aplicarii un altul, pentru care societatea dvs este eligibila. In cazul in care societatea aplicanta nu este eligibila pentru niciunul dintre Programele Financiare Anuale curente, atunci nu este posibila aplicarea dvs in acest moment, urmand a verifica conditiile de eligibilitate ale Programelor pentru anii viitori.

 

I: Avem neclaritati in legatura cu intocmirea Propunerii Ideii de Afaceri si cu cea a Planului de Afaceri aferente Programului in cadrul caruia am aplicat, nu reusim sa intocmim singuri aceste documente. Dorim sa colaboram cu dvs in vederea obtinerii de consultanta pentru a realiza aceste documentatii. Cum procedam in acest caz?

R: Compania noastra nu furnizeaza aplicantilor servicii de consultanta in vederea intocmirii documentatiilor necesare acestora. Daca am furniza astfel de servicii, atunci ne-am pozitiona intr-un conflict de interese in raport cu Programele noastre Financiare: noi am oferi consultanta in vederea intocmirii documentatiilor, dupa care tot noi am evalua respectivele documentatii in cadrul procesului de analiza al acestora. Pentru a evita astfel de conflicte de interese, oferim aplicantilor interesati in accesarea serviciilor de consultanta in vederea intocmirii documentatiilor necesare Programelor Financiare posibilitatea de a colabora cu Partenerii Locali ai Companiei noastre in Romania. Partenerii Locali sunt societati romanesti de consultanta financiara, carora Compania noastra le-a externalizat prestatia mai multor servicii in ultimii ani, si care detin intregul know-how necesar pentru a realiza documentatia respectiva pentru dvs.

 

I: In aceste conditii, cum luam noi legatura cu un Partener Local? Care sunt serviciile de care noi beneficiem din partea acestuia? Care sunt avantajele colaborarii noastre cu un Partener Local? Serviciile furnizate noua de Partenerul Local sunt gratuite?

R: In conformitate cu instructiunile si detaliile prezentate in cadrul sectiunilor Procesul de aplicare si Procesarea aplicatiilor si evaluare propunerilor de afaceri, pe care le puteti regasi mai sus pe aceasta pagina, pe parcursul procesarii aplicatiei dvs, veti receptiona informatii complete despre modul de colaborare cu Partenerii Locali, conditiile de lucru cu acestia, modul de achizitie si costurile acestor servicii, etc. Partenerii Locali sunt alocati de Compania noastra fiecarui aplicant, la cererea expresa a acestuia. In urma contractarii si achizitiei serviciilor Partenerilor Locali, aplicantii beneficiaza de urmatoarele: consultanta in privinta accesarii Programelor noastre Financiare; asistenta tehnica specifica aplicatiilor fiecarui solicitant; conceperea, intocmirea si realizarea intregii documentatii necesare; garantarea acceptarii documentatiei in etapa de Evaluare de Conformitate si calificarea acesteia in etapa de Evaluarea Economica, Financiara, Tehnica si Operationala; premisele inregistrarii unui scoring superior aferent evaluarii Planului de Afaceri propus; alte eventuale servicii personalizate specifice solicitarii/propunerii fiecarui aplicant (livrabile cu/fara mandat special acordat de Compania noastra).

 

I: Este obligatorie achizitia serviciilor de consultanta de la Partenerii Locali pentru a aplica in cadrul Programelor dvs Financiare?

R: Nu, nu este obligatorie, insa este recomandabila. Achizitia serviciilor de consultanta furnizate de Partenerii Locali nu este obligatorie pentru aplicantii la majoritatea Programele noastre Financiare (exceptie fac aplicatiile din cadrul Programelor Investment Banking si Merchants Capital, unde serviciile Partenerilor Locali fac parte integranta din Procedurile de Lucru). Aceste servicii reprezinta o facilitate suplimentara si optionala pe care Compania noastra o pune la dispozitia aplicantilor interesati, serviciile respective facand parte dintr-un pachet mai larg de facilitati de consultanta si asistenta tehnica cu valoare adaugata furnizate solicitantilor romani de capitaluri externe.

bottom of page