top of page

INVESTITII DIRECTE COMPANII MICI

Prezentarea Generala a Programului

Programul de Investitii Directe in Companii Mici reprezinta o facilitate de capitalizare a companiilor de tip mici prin intermediul atragerii de capitaluri proprii sub forma unei participatii private la capitalul companiei (mix de investitii de tipul Venture Capital  + Mergers & Acquisitions scalate la nivel de micro-investitie). Schema de Investitii Directe este implementata sub forma unei Facilitati Financiare Competitive bazata pe generarea Ideilor de Afaceri si finantata exclusiv pe baza Planurilor de Afaceri propuse de societatile mici, planuri care se constituie in afaceri/proiecte ce urmeaza a fi implementate de catre solicitantii aprobati in cadrul Schemei.

Programul de Investitii Directe se adreseaza companiilor mici care prezinta un istoric de functionare, indiferent de anul infiintarii.

Scopul principal al Programului este de a asigura o sursa suplimentara de capitaluri proprii acelor companii mici care demonstreaza ca sunt capabile sa deruleze afaceri viabile si fezabile economic, sa exploateze o abordare inovativa in afaceri, sa furnizeze o certa valoare adaugata in economie, dobandind astfel o pozitie superioara in ceea ce priveste competitivitatea in mediul de afaceri local.

Fisa sintetica a Programului Financiar 2024:

 • Acces la investitii directe private;

 • Fonduri in valoare de 200.000 - 1.500.000 euro / 400.000 - 3.000.000 euro per plan de afacere;

 • Capitaluri nerambursabile direct de solicitant;

 • Capitaluri nepurtatoare de dobanzi pentru solicitant;

 • Fara aport propriu de capital din partea solicitantului;

 • Fara garantii proprii din partea solicitantului;

 • Investitia acopera integral necesarul de finantare al planului de afaceri aprobat;

 • Toate cheltuielile aferente planului de afaceri aprobat sunt eligibile pentru finantare;

 • Pot aplica companii SRL/SA eligibile;

 • Orice coduri CAEN, obiecte de activitate si proiecte/afaceri legale sunt eligibile;

 • Aplicarea la Program este 100% online si gratuita.

Accesarea Facilitatilor Financiare

 • Investitiile Directe acordate companiilor mici selectate reprezinta capitalizari (nerambursabile si nepurtatoare de dobanzi) pentru care nu este necesara asigurarea unui aport propriu de capital si nici prezentarea de garantii proprii din partea beneficiarilor, Investitiile respective fiind realizate sub forma unui plasament privat de capital (seed capital funding);

 • In schimbul acestor Investitii Directe, Compania noastra va dobandi un procent fix de 10% (in contul unei capitalizari directe in cuantum de 200.000 - 1.500.000 euro) sau de 20% (in contul unei capitalizari directe in cuantum de 400.000 - 3.000.000 euro) in capitalul social al societatilor mici capitalizate.

 

 

Bugetul Programului

 • Pentru anul 2024, Programul nu are alocat un buget minim/maxim predeterminat, toate tranzactiile aprobate spre capitalizare urmand a fi finantate conform termenilor contractuali agreati;

 • Valoarea efectiva a fiecarei Investitii Directe realizate prin intermediul Programului se determina in conformitate cu precizarile din tabelul de mai jos, unde valoarea Investitiei precizata in tabel ia in considerare o cota de participatie la capital de 10%; pentru o cota de participare de 20%, valoarea eligibila a Investitiei Directe reprezinta dublul (2x) sumelor evidentiate mai jos in tabel. Cuantumul unei astfel de Investitii Directe va acoperi integral necesarul de finantare al Planului de Afaceri pentru fiecare solicitant aprobat spre capitalizare.

 

 

 

 • NOTA: In cazul solicitantilor ale caror cifre de afaceri anuale pe 2022 si 2023 variaza pe diferite paliere de referinta, solicitantul este eligibil pentru valoarea investitiei directe aferente cifrei de afaceri pe anul 2023.

​Durata Programului

 • In anul 2024, Programul este operational intre 01 ianuarie si 31 decembrie;

 • Procesele de aplicare a solicitantilor si de evaluare a planurilor de afaceri depuse se deruleaza in mod continuu in tot acest interval.

Criterii de Eligibilitate

 

 • Programul se adreseaza exclusiv persoanelor juridice romane organizate sub forma societatilor comerciale (SRL si/sau SA) in calitate de beneficiari ai investitiilor directe. Nu sunt eligibile in calitate de beneficiari: persoanele fizice, alte forme de organizare a activitatii economice (PFA, II, IF, etc);

 • Solicitantii pot fi doar persoane juridice romane, care pot fi insa infiintate/gestionate de asociati / actionari / administratori persoane fizice si/sau juridice romane si/sau straine;

 • Capitalul societatii mici este integral privat (roman si/sau strain);

 • Societatea beneficiara a investitiei directe este infiintata si functioneaza pe teritoriul Romaniei, insa aceasta isi poate desfasura activitatea si/sau implementa proiectul finantat atat pe teritoriul Romaniei cat si in strainatate;

 • Nu exista obiecte de activitate si/sau coduri CAEN apriori excluse de la finantare. Orice activitate/cod CAEN permise de lege sunt considerate eligibile pentru participarea la Program si pentru accesarea investitiilor directe (daca sunt aprobate spre finantare);

 • Orice solicitant aprobat spre finantare, trebuie sa se asigure ca societatea respectiva nu va intreprinde ulterior niciun tip de activitate interzisa de legislatia in vigoare la nivel national, european sau international. Activitatea generatoare de venituri a societatii aprobate spre finantare nu va avea ulterior ca obiect niciunul dintre domeniile de activitate considerate ilegale, in conformitate cu legislatia aplicabila in Romania / Uniunea Europeana;

 • Solicitantii aprobati spre finantare in cadrul Programului au obligatia de a opera o companie mica legal constituita si functionala inaintea accesarii efective a investitiilor directe. Aceste societati mici au obligatia de a detine/obtine toate avizele legale necesare pentru activitatile economice propuse in planurile de afaceri selectate spre finantare inaintea accesarii efective a capitalurilor si inaintea demararii implementarii proiectelor / afacerilor respective.

Criterii de eligibilitate aferente societatilor mici aplicante:

 • Interpretarea intreprinderilor mici eligibile este conforma cu definitiile acordate acestora in cadrul Directivelor Comisiei Europene si legislatiei romanesti;

 • Sunt eligibile direct in Program companiile mici care:

  • sunt active si prezinta istoric neintrerupt de functionare, indiferent de anul infiintarii;

  • prezinta un standing financiar bun;

  • inregistreaza o cifra de afaceri de minim 10.000 euro in ultimii 2 ani financiari incheiati (2022 si 2023), unde cuantumul Investitiilor Directe raportate la cifra de afaceri se determina in conformitate cu precizarile din tabelul de mai sus;

 • Conditionat de derularea prealabila si implementarea cu succes a unui Program de Redresare/Restructurare Economica si Financiara oferit de Compania noastra, sunt eligibile in Program si companiile mici care:

  • se afla: in dificultate (in sensul definitiei acordate acestui concept in cadrul Directivelor Comisiei Europene), in incapacitate temporara de plata, in procedura de executare silita, in suspendare temporara a activitatii, in administrare speciala sau concordat, in procedura de insolventa, in reorganizare judiciara, in inchidere operationala, etc;

  • prezinta un istoric negativ de plata (conform CRC, CIP, BC);

  • inregistreaza obligatii restante si/sau datorii esalonate la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetelor de stat, locale, de asigurari sociale, etc.

Criterii de eligibilitate aferente asociatilor/actionarilor/administratorilor societatii mici aplicante:

 • Asociatul/actionarul majoritar si respectiv administratorul societatii mici aplicante poate fi o persoana fizica si/sau juridica romana si/sau straina;

 • Nu exista excluderi impuse cu privire la detinerea calitatii de actionar/asociat al unei alte societati si/sau de reprezentant legal al unei alte entitati cu acelasi domeniu de activitate si/sau coduri CAEN identice cu cele pentru care se aplica in acest Program;

 • Este preferata si incurajata implicarea directa si efectiva a asociatului/actionarului majoritar si a administratorului in desfasurarea activitatilor economice ale societatii mici aplicante;

 • Este de preferat ca asociatul/actionarul majoritar si administratorul societatii mici sa detina o experienta si expertiza relevante dovedite (min. 3-5 ani) in domeniul de activitate pentru care aplica.

Procesul de Aplicare
 • Intregul proces de aplicarea la acest Program se realizeaza 100% online si este gratuit.

 • Protocolul de aplicare si de evaluare a ideilor si a planurilor de afaceri, inclusiv intreaga comunicare cu fiecare solicitant si de management al documentelor si al aplicatiilor, se realizeaza exclusiv prin intermediul Platformei B2B CloudFunding (access2capital.co), utilizand aplicatia online eCapital.

  • Pentru a crea un Cont Nou Client accesati acest link.

  • Pentru autentificarea unui Client intr-un Cont deja Inregistrat accesati acest link.

Procesarea Aplicatiilor si Evaluare Propunerilor de Afaceri

Procesul de aplicare si de evaluare a Propunerilor de Afaceri include urmatorii pasi:

1. Fiecare solicitant va crea un cont client pe Platforma B2B CloudFunding, pe care il va accesa pentru a aplica, a comunica, a procesa documentele, a gestiona aplicatia si a-si sustine proiectul;

2. Solicitantii vor completa si vor transmite online “Idea de Afaceri”, care reprezinta o fisa de 1 pagina care contine o prezentare simpla si concisa a ideii de afaceri propuse;

3. Compania noastra va procesa si va evalua din punct de vedere al Analizei de Oportunitate propunerile de idei de afaceri ale solicitantilor. Evaluarea ideilor de afaceri se va realiza direct de catre specialistii proprii ai Companiei noastre;

4. Propunerile care sunt admise, se califica pentru etapa urmatoare a Programului;

5. Solicitantii calificati vor intocmi si vor transmite online “Planul de Afaceri”, care urmeaza a se realiza pe baza unui model-cadru specific, care se va pune gratuit la dispozitia fiecarui solicitant;

6. Planurile de Afaceri pot fi concepute si redactate integral de catre fiecare aplicant, sau daca doresc, acestia pot beneficia de serviciile de consultanta oferite de Partenerii Locali in vederea conceperii si intocmirii intregii documentatii aferente aplicatiei;

7. Compania noastra va procesa si va evalua, in mai multe faze, planurile de afaceri ale solicitantilor. Evaluarea planurilor de afaceri se va realiza direct de catre specialistii proprii ai Companiei noastre;

8. Procesul de Evaluare a Planurilor de Afaceri cuprinde urmatoarele faze:

a) Evaluarea de Conformitate: se analizeaza daca Planul de Afaceri transmis corespunde modelului-cadru specific al Programului. Planurile neconforme sunt respinse automat. Planurile conforme se califica pentru faza urmatoare;

b) Evaluarea Economica, Financiara, Tehnica si Operationala a Planului de Afaceri: se analizeaza din punct de vedere economic, financiar, tehnic si operational (viabilitate, fezabilitate, realitate, calitate, sustenabilitate, durabilitate, eficienta, implementare, management tactic/strategic, etc) principalele capitole ale planului de afaceri. Pentru neclaritatile identificate, se comunica cu solicitantii in vederea clarificarii aspectelor sesizate. In aceasta faza de evaluare nu se resping planuri de afaceri;

c) Evaluarea Informatiilor Suplimentare furnizate de aplicanti in urma solicitarilor de clarificari. In aceasta faza de evaluare nu se resping planuri de afaceri;

d) Evaluarea Finala a Planului de Afaceri. In aceasta faza are loc evaluarea generala a companiei mici solicitante si a proiectului/afacerii propuse prin intermediul planului de afaceri, in urma careia este posibil unul dintre rezultate:

d.1.) Companiile/afacerile/proiectele care indeplinesc toate criteriile de investire directa ale Programului. Acestea sunt admise si se califica pentru etapa negocierii facilitatilor de investitii solicitate;

d.2.) Companiile/afacerile/proiectele care nu indeplinesc integral toate criteriile financiare ale Programului, insa indeplinesc majoritatea criteriilor respective. Acestea sunt considerate finantabile, iar solicitantilor respectivi le sunt recomandate: fie accesarea altor Programe Financiare oferite de Compania noastra; fie asistenta si sustinerea directa (reprezentare si intermediere financiara) pentru accesarea de finantari din alte surse terte, inclusiv accesand Partenerii Financiari Externi din cadrul portofoliul nostru de Investment Banking;

d.3.) Planurile de afaceri care necesita o regandire a afacerii propuse spre finantare. Solicitantilor respectivi le sunt oferite servicii de consultanta si asistenta tehnica in vederea imbunatatirii conceptului de afacere propusa spre finantare cu scopul de a deveni finantabili odata cu repozitionarea adecvata a demersului lor;

9. Se va realiza un proces intern de due-diligence a solicitantilor (asociati, actionari, administratori, companii, afaceri, etc) ale caror Planuri de Afaceri au fost aprobate in vederea capitalizarii;

10. In functie de situatia in care se regaseste Propunerea de Afaceri a fiecarui solicitant, acestora li se vor transmite urmatoarele: fie o Oferta Neangajanta de Investitii aferenta Programului Financiar in cadrul caruia solicitantul a aplicat; fie o Oferta Neangajanta de Finantare/Investitii aferenta unui alt Program Financiar oferit de Compania noastra la care solicitantul s-a calificat spre capitalizare; fie o Oferta Neangajanta de Finantare/Investitii de tipul Investment Banking;

11. Pe baza Ofertelor Neangajante si in urma negocierilor purtate cu solicitantii pe marginea lor, se va transmite solicitantilor o Oferta Angajanta de Capitalizare: fie aferenta Programului Financiar in cadrul caruia solicitantul a aplicat; fie aferenta unui alt Program Financiar oferit de Compania noastra la care solicitantul s-a calificat spre capitalizare; fie aferenta Programului Financiar de Investment Banking;

12. In conformitate cu termenii si conditiile tehnice cuprinse in cadrul Ofertelor Angajante agreate cu solicitantii, acestora li se vor transmite Contractele de Capitalizare pe baza carora se va realiza Capitalizarea Proiectului/Afacerii propuse de acestia: fie aferenta Programului Financiar in cadrul caruia solicitantul a aplicat; fie aferenta unui alt Program Financiar oferit de Compania noastra la care solicitantul s-a calificat spre capitalizare; fie aferenta Programului Financiar de Investment Banking.

​Intrebari Frecvente

I: Care este legatura dintre Programele Financiare ROIP si Programele de Finantari Nerambursabile din Fonduri Europene gestionate de Comisia Europeana?

R: Absolut niciuna. Programele noastre financiare reprezinta oferte private de capitaluri, care sunt gestionate exclusiv de Compania noastra, si care nu au absolut niciun fel de legatura cu fondurile nerambursabile/fondurile structurale europene gestionate de Comisia Europeana.

 

I: Cum procedam pentru a obtine ghidul solicitantului si alte documentatii necesare aplicarii in cadrul Programelor dvs Financiare?

R: Avem o abordare pro-business, prin care dorim sa mentinem la minim birocratia si documentatia aferenta procesului de aplicare. In consecinta, nu exista astfel de ghiduri sau pachete cu documentatii necesare pentru aplicarea la Programele noastre. Toate informatiile aferente Programelor noastre Financiare sunt publicate in site, le puteti regasi mai sus pe aceasta pagina, in cadrul sectiunilor: Prezentarea Generala a Programului; Criterii de eligibilitate; Procesul de aplicare; Procesarea aplicatiilor si evaluare propunerilor de afaceri.

 

I: Care este diferenta dintre Programele de Investitii Directe si cele de Finantari Directe pe care le oferiti? Nu am reusit sa intelegem principalele diferente din Fisele de Prezentare Sintetica a Programelor respective.
R: Principala diferenta dintre cele doua tipuri de Programe Financiare consta in modul concret de accesare, utilizare si rambursare a capitalurilor solicitate. In cazul Programelor de Investitii Directe: Compania noastra devine Investitor in societatea dvs, asumandu-si alaturi de dvs rolul de investitor/asociat/actionar, caz in care va beneficia de dividende pe toata durata de viata a investitiei, iar capitalurile avansate urmand a fi amortizate prin valorificarea participatiei in societatea dvs la momentul iesirii din actionariat. In cazul Programelor de Finantari Directe: Compania noastra devine Finantator al societatii dvs, asumandu-si rolul de a va finanta/credita afacerea, caz in care dvs veti rambursa periodic capitalurile avansate pe durata contractului de finantare, pana la maturitatea acestuia. In concluzie: daca dvs sunteti in cautarea unui Investitor, atunci este recomandabil sa aplicati in cadrul Programelor de Investitii Directe; daca dvs sunteti in cautarea unui Finantator, atunci este recomandabil sa aplicati in cadrul Programelor de Finantari Directe.

 

I: Suntem interesati sa aplicam in cadrul unuia dintre Programele dvs Financiare. Cum procedam pentru a va comunica detaliile despre societatea / afacerea / proiectul nostru si despre solicitarea noastra concreta de finantare?

R: Urmati instructiunile si detaliile prezentate in cadrul sectiunilor Procesul de aplicare si Procesarea aplicatiilor si evaluare propunerilor de afaceri, pe care le puteti regasi mai sus pe aceasta pagina.

 

I: Dorim sa discutam telefonic si/sau prin email cu unul dintre reprezentantii Companiei dvs in vederea organizarii unei intalniri cu dvs in cadrul careia sa va prezentam societatea noastra, afacerea/proiectul pe care dorim sa il dezvoltam si necesitatile noastre specifice de finantare. Cum procedam in acest caz?

R: Sunteti bineveniti sa ne contactati telefonic si/sau prin email oricand doriti. Trebuie insa sa retineti ca orice comunicare legata de aplicarea dvs la oricare dintre Programele noastre Financiare se poate realiza doar online prin intermediul portalului CloudFunding, in conformitate cu Procedurile de Lucru detaliate in cadrul sectiunilor Procesul de aplicare si Procesarea aplicatiilor si evaluare propunerilor de afaceri, pe care le puteti regasi mai sus pe aceasta pagina.

 

I: Societatea noastra nu indeplineste criteriile de eligibilitate pentru participarea la acest Program Financiar. Cum procedam in acest caz?

R: Fiecare dintre Programele noastre Financiare Anuale are definite anumite criterii de eligibilitate prestabilite si nenegociabile. In cazul in care societatea aplicanta nu indeplineste criteriile de eligibilitate ale unuia dintre Programele Financiare, atunci este necesar sa selectati in vederea aplicarii un altul, pentru care societatea dvs este eligibila. In cazul in care societatea aplicanta nu este eligibila pentru niciunul dintre Programele Financiare Anuale curente, atunci nu este posibila aplicarea dvs in acest moment, urmand a verifica conditiile de eligibilitate ale Programelor pentru anii viitori.

 

I: Avem neclaritati in legatura cu intocmirea Propunerii Ideii de Afaceri si cu cea a Planului de Afaceri aferente Programului in cadrul caruia am aplicat, nu reusim sa intocmim singuri aceste documente. Dorim sa colaboram cu dvs in vederea obtinerii de consultanta pentru a realiza aceste documentatii. Cum procedam in acest caz?

R: Compania noastra nu furnizeaza aplicantilor servicii de consultanta in vederea intocmirii documentatiilor necesare acestora. Daca am furniza astfel de servicii, atunci ne-am pozitiona intr-un conflict de interese in raport cu Programele noastre Financiare: noi am oferi consultanta in vederea intocmirii documentatiilor, dupa care tot noi am evalua respectivele documentatii in cadrul procesului de analiza al acestora. Pentru a evita astfel de conflicte de interese, oferim aplicantilor interesati in accesarea serviciilor de consultanta in vederea intocmirii documentatiilor necesare Programelor Financiare posibilitatea de a colabora cu Partenerii Locali ai Companiei noastre in Romania. Partenerii Locali sunt societati romanesti de consultanta financiara, carora Compania noastra le-a externalizat prestatia mai multor servicii in ultimii ani, si care detin intregul know-how necesar pentru a realiza documentatia respectiva pentru dvs.

 

I: In aceste conditii, cum luam noi legatura cu un Partener Local? Care sunt serviciile de care noi beneficiem din partea acestuia? Care sunt avantajele colaborarii noastre cu un Partener Local? Serviciile furnizate noua de Partenerul Local sunt gratuite?

R: In conformitate cu instructiunile si detaliile prezentate in cadrul sectiunilor Procesul de aplicare si Procesarea aplicatiilor si evaluare propunerilor de afaceri, pe care le puteti regasi mai sus pe aceasta pagina, pe parcursul procesarii aplicatiei dvs, veti receptiona informatii complete despre modul de colaborare cu Partenerii Locali, conditiile de lucru cu acestia, modul de achizitie si costurile acestor servicii, etc. Partenerii Locali sunt alocati de Compania noastra fiecarui aplicant, la cererea expresa a acestuia. In urma contractarii si achizitiei serviciilor Partenerilor Locali, aplicantii beneficiaza de urmatoarele: consultanta in privinta accesarii Programelor noastre Financiare; asistenta tehnica specifica aplicatiilor fiecarui solicitant; conceperea, intocmirea si realizarea intregii documentatii necesare; garantarea acceptarii documentatiei in etapa de Evaluare de Conformitate si calificarea acesteia in etapa de Evaluarea Economica, Financiara, Tehnica si Operationala; premisele inregistrarii unui scoring superior aferent evaluarii Planului de Afaceri propus; alte eventuale servicii personalizate specifice solicitarii/propunerii fiecarui aplicant (livrabile cu/fara mandat special acordat de Compania noastra).

 

I: Este obligatorie achizitia serviciilor de consultanta de la Partenerii Locali pentru a aplica in cadrul Programelor dvs Financiare?

R: Nu, nu este obligatorie, insa este recomandabila. Achizitia serviciilor de consultanta furnizate de Partenerii Locali nu este obligatorie pentru aplicantii la majoritatea Programele noastre Financiare (exceptie fac aplicatiile din cadrul Programelor Investment Banking si Merchants Capital, unde serviciile Partenerilor Locali fac parte integranta din Procedurile de Lucru). Aceste servicii reprezinta o facilitate suplimentara si optionala pe care Compania noastra o pune la dispozitia aplicantilor interesati, serviciile respective facand parte dintr-un pachet mai larg de facilitati de consultanta si asistenta tehnica cu valoare adaugata furnizate solicitantilor romani de capitaluri externe.

Cifra de Afaceri Anuala

(2022 si 2023)

intre 10.000 euro si 100.000 euro

intre 100.001 euro si 500.000 euro

intre 500.001 euro si 1.000.000 euro

intre 1.000.001 euro si 1.500.000 euro

intre 1.500.001 euro si 2.000.000 euro

intre 2.000.001 euro si 5.000.000 euro

peste 5.000.001 euro

(!!!) Societatile care: se afla in situatii de dificultate, prezinta istoric negativ de plata, inregistreaza obligatii restante/datorii esalonate (asa cum sunt acestea descrise mai jos), indiferent de cifra de afaceri anuala pe 2022 si 2023

Valoarea Eligibila a Investitiei Directe

(10% participatie)

200.000 euro

350.000 euro

750.000 euro

1.000.000 euro

1.500.000 euro

Solicitantul este Eligibil pentru Aplicare Direct in cadrul unuia dintre Programele: Project Finance, Venture Capital, Investment Banking (unde cuantumul Investitiei/Finantarii Directe nu este plafonat anticipat)

Solicitantul este Eligibil pentru Aplicare Direct in cadrul unuia dintre Programele: Project Finance, Venture Capital, Investment Banking, Private Equity & Debt (unde cuantumul Investitiei/Finantarii Directe nu este plafonat anticipat)

Solicitantul este Eligibil pentru Aplicare doar in cadrul Programului Situatii Speciale, urmand a accesa capitalurile intr-una dintre etapele Procesului de Redresare, Restructurare, Reorganizare, Refinantare, Recapitalizare

bottom of page