FINANTARI DIRECTE COMPANII MICRO

Prezentarea Generala a Programului

Programul de Finantari Directe pentru Companii Micro reprezinta o facilitate de capitalizare a companiilor de tip micro prin intermediul atragerii de credite si capitaluri imprumutate sub forma unei participatii private la capitalurile totale ale companiei (finantari de tipul Private Debt scalate la nivel de micro-finantare). Schema de Finantari Directe este implementata sub forma unei Facilitati Financiare Competitive bazata pe generarea Ideilor de Afaceri si finantata exclusiv pe baza Planurilor de Afaceri propuse de societatile micro, planuri care se constituie in afaceri/proiecte ce urmeaza a fi implementate de catre solicitantii selectati in cadrul Schemei.

 

Programul de Finantari Directe se adreseaza companiilor micro care prezinta un istoric de functionare, indiferent de anul infiintarii.

 

Scopul principal al Programului este de a asigura o sursa suplimentara de capitaluri atrase acelor companii micro care demonstreaza ca sunt capabile sa deruleze afaceri viabile si fezabile economic, sa exploateze o abordare inovativa in afaceri, sa furnizeze o certa valoare adaugata in economie, dobandind astfel o pozitie superioara in ceea ce priveste competitivitatea in mediul de afaceri local.

Fisa sintetica a Programului Financiar 2020:

 • Acces la finantari directe private;

 • Fonduri in valoare 200.000 - 800.000 euro / plan de afacere;

 • Capitaluri rambursabile direct de solicitant;

 • Capitaluri purtatoare de dobanzi pentru solicitant;

 • Fara aport propriu de capital din partea solicitantului;

 • Fara garantii proprii din partea solicitantului;

 • Finantarea acopera integral necesarul de capitaluri al planului de afaceri aprobat;

 • Toate cheltuielile aferente planului de afaceri aprobat sunt eligibile pentru finantare;

 • Pot aplica companii SRL/SA eligibile;

 • Orice coduri CAEN, obiecte de activitate si proiecte/afaceri legale sunt eligibile;

 • Aplicarea la Program este 100% online si gratuita.

Precizari referitoare la Procesul de Aplicare din perspectiva efectelor/impactului Crizei COVID-19 asupra Companiilor Solicitante:

1. Companiile aplicante ale caror necesitati actuale de capitalizare se incadreaza in plafoanele stabilite initial in cadrul tabelului de mai jos: 

 • vor aplica in continuare in cadrul Programului in conformitate cu Procedura de Lucru Standard (descrisa in cadrul acestei Prezentari Generale a Programului);

2. Companiile aplicante ale caror necesitati actuale de capitalizare sunt mai mari decat plafoanele stabilite initial in cadrul tabelului de mai jos: 

 • vor putea aplica in cadrul Programului pana la limita maxima a necesarului actualizat de finantare (adica cu depasirea plafoanelor stabilite initial prin Program) in conformitate cu Procedura de Lucru Standard (descrisa in cadrul acestei Prezentari Generale a Programului) la care se adauga obligativitatea intocmirii si depunerii unui “Plan de Redresare Economica si Financiara” complementar si suplimentar “Planului de Afaceri”;

3. Companiile aplicante a caror situatie economico-financiara actualizata se incadreaza acum intr-una dintre situatiile de dificultate prezentate in cadrul Programului de Situatii Speciale: 

 • nu vor mai aplica in cadrul prezentului Program Financiar ci doar in cadrul Programului Special Situations unde urmeaza sa acceseze capitalurile solicitate in conformitate cu Procedura de Lucru Standard specifica Programului de Situatii Speciale;

4. Planul de Redresare Economica si Financiara reprezinta documentatia suplimentara si complementara Planului de Afaceri prin intermediul careia companiile aplicante urmeaza a detalia: planurile de actiune, strategiile, tacticile si solutiile concrete prin intermediul carora afacerile societatii aplicante urmeaza a fi redresate din punct de vedere economic si financiar in cadrul intervalului de referinta al anilor 2020 - 2021.
 

Accesarea Facilitatilor Financiare

 • Finantarile Directe acordate companiilor micro selectate reprezinta capitalizari (rambursabile si purtatoare de dobanzi) pentru care nu este necesara asigurarea unui aport propriu de capital si nici prezentarea de garantii proprii din partea beneficiarilor, Finantarile respective fiind realizate sub forma unui plasament privat de capital (seed capital funding);

 • Facilitatile de Finantare Directa aferente Programului sunt Structurate conform urmatoarei Facilitati-Cadru:

  • Destinatia Utilizarii Fondurilor: Capital de lucru; Capital pentru investitii; Refinantare, etc;

  • Structura Facilitatii: Finantare creante comerciale; Finantare capital de lucru; Finantarea vanzarilor; Finantare achizitie materii prime/marfuri; Finantare achizitie active corporale; Finantare proiecte de investitii; Finantare pentru import/export; Refinantare; etc;

  • Sume si Valute Disponibile: Intre 200.000 si 800.000 euro / plan de afacere;

  • Valoarea Finantarii Acordate: 100% necesarul de capitaluri al planului de afaceri aprobat; 100% cheltuielile aferente planului de afaceri aprobat;

  • Maturitatea Facilitatii: Finantari pe termen scurt: de la 1 pana la 7 ani; Finantari pe termen mediu: de la 7 pana la 15 ani; Finantari pe termen lung: de la 15 pana la 25 ani;

  • Perioada de Gratie: Finantari pe termen scurt: intre 6 si 18 luni; Finantari pe termen mediu: intre 12 si 24 luni; Finantari pe termen lung: intre 24 si 36 luni;

  • Structura Dobanzilor si Costurilor: Dobanda variabila; Calculata pe baza Euribor 3M / Euribor 6M  + marja de risc, unde marja de risc = min. 3% - max. 7% p.a.; Nu exista alte costuri/comisioane atasate facilitatii de finantare;

  • Conditii de Rambursare: Rate lunare / trimestriale / semestriale / anuale; Fara penalitati pentru rambursarea anticipata;

  • Garantii/Colaterale Solicitate: Fara garantii/colaterale; Nu se solicita garantii/colaterale din partea beneficiarului;

  • Valoarea Aportului Propriu Solicitat: Zero aport/contributie proprie; Nu se solicita aport propriu/participare proprie din partea beneficiarului;

 • Toate caracteristicile Facilitatilor de Finantare Directa ale Programului sunt specifice fiecarui Plan de Afaceri aprobat spre finantare urmand a fi personalizate in conformitate cu particularitatile fiecarei companii/afaceri/proiect (inclusiv: destinatia, structura, maturitatea, gratia, dobanda, etc).

 

 

Bugetul Programului

 • Pentru anul 2020, Programul nu are alocat un buget minim/maxim predeterminat, toate tranzactiile aprobate spre capitalizare urmand a fi finantate conform termenilor contractuali agreati;

 • Valoarea efectiva a fiecarei Finantari Directe realizate prin intermediul Programului se determina in conformitate cu precizarile din tabelul de mai jos, Finantarile Directe fiind considerate in functie de cifrele de afaceri realizate de companiile micro solicitante in anii 2018 si 2019. Cuantumul unei astfel de Finantari Directe va acoperi integral necesarul de finantare al Planului de Afaceri pentru fiecare solicitant selectat spre capitalizare.

 • NOTA: In cazul solicitantilor ale caror cifre de afaceri anuale pe 2018 si 2019 variaza pe diferite paliere de referinta, solicitantul este eligibil pentru valoarea finantarii directe aferente cifrei de afaceri pe anul 2019.

​Durata Programului

 • In anul 2020, Programul este operational intre 01 ianuarie si 31 decembrie;

 • Procesele de aplicare a participantilor si de evaluare a planurilor de afaceri depuse se deruleaza in mod continuu in tot acest interval.

Criterii de Eligibilitate

 • Programul se adreseaza exclusiv persoanelor juridice romane organizate sub forma societatilor comerciale (SRL si/sau SA) in calitate de beneficiari ai finantarilor directe. Nu sunt eligibile in calitate de beneficiari: persoanele fizice, alte forme de organizare a activitatii economice (PFA, II, IF, etc);

 • Solicitantii pot fi doar persoane juridice romane, care pot fi insa infiintate/gestionate de asociati / actionari / administratori persoane fizice si/sau juridice romane si/sau straine;

 • Capitalul societatii micro este integral privat (roman si/sau strain);

 • Societatea beneficiara a finantarii directe este infiintata si functioneaza pe teritoriul Romaniei, insa aceasta isi poate desfasura activitatea si/sau implementa proiectul finantat atat pe teritoriul Romaniei cat si in strainatate;

 • Nu exista obiecte de activitate si/sau coduri CAEN apriori excluse de la finantare. Orice activitate/cod CAEN permise de lege sunt considerate eligibile pentru participarea la Program si pentru accesarea finantariilor directe (daca sunt selectate spre finantare);

 • Orice participant selectat spre finantare, trebuie sa se asigure ca societatea respectiva nu va intreprinde ulterior niciun tip de activitate interzisa de legislatia in vigoare la nivel national, european sau international. Activitatea generatoare de venituri a societatii selectate spre finantare nu va avea ulterior ca obiect niciunul dintre domeniile de activitate considerate ilegale, in conformitate cu legislatia aplicabila in Romania / Uniunea Europeana;

 • Participantii selectati spre finantare in cadrul Programului au obligatia de a opera o companie micro legal constituita si functionala inaintea accesarii efective a finantarilor directe. Aceste societati micro au obligatia de a detine/obtine toate avizele legale necesare pentru activitatile economice propuse in planurile de afaceri selectate spre finantare inaintea accesarii efective a capitalurilor si inaintea demararii implementarii proiectelor / afacerilor respective.

Criterii de eligibilitate aferente societatilor micro aplicante:

 • Interpretarea intreprinderilor micro eligibile este conforma cu definitiile acordate acestora in cadrul Directivelor Comisiei Europene si legislatiei romanesti;

 • Sunt eligibile direct in Program companiile micro care:

  • sunt active si prezinta istoric neintrerupt de functionare, indiferent de anul infiintarii;

  • prezinta un standing financiar bun;

  • inregistreaza o cifra de afaceri de minim 100.000 euro in ultimii 2 ani financiari incheiati (2018 si 2019), unde cuantumul Finantarilor Directe raportate la cifra de afaceri se determina in conformitate cu precizarile din tabelul de mai sus;

 • Conditionat de derularea prealabila si implementarea cu succes a unui Program de Redresare/Restructurare Economica si Financiara oferit de Compania noastra, sunt eligibile in Program si companiile micro care:

  • se afla: in dificultate (in sensul definitiei acordate acestui concept in cadrul Directivelor Comisiei Europene), in incapacitate temporara de plata, in procedura de executare silita, in suspendare temporara a activitatii, in administrare speciala sau concordat, in procedura de insolventa, in reorganizare judiciara, in inchidere operationala, etc;

  • prezinta un istoric negativ de plata (conform CRC, CIP, BC);

  • inregistreaza obligatii restante si/sau datorii esalonate la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetelor de stat, locale, de asigurari sociale, etc.

Criterii de eligibilitate aferente asociatilor/actionarilor/administratorilor societatii micro aplicante:

 • Asociatul/actionarul majoritar si respectiv administratorul societatii micro aplicante poate fi o persoana fizica si/sau juridica romana si/sau straina;

 • Nu exista excluderi impuse cu privire la detinerea calitatii de actionar/asociat al unei alte societati si/sau de reprezentant legal al unei alte entitati cu acelasi domeniu de activitate si/sau coduri CAEN identice cu cele pentru care se aplica in acest Program;

 • Este preferata si incurajata implicarea directa si efectiva a asociatului/actionarului majoritar si a administratorului in desfasurarea activitatilor economice ale societatii micro aplicante;

 • Este de preferat ca asociatul/actionarul majoritar si administratorul societatii micro sa detina o experienta si expertiza relevante dovedite (min. 3-5 ani) in domeniul de activitate pentru care aplica.

Procesul de Aplicare
 • Intregul proces de aplicarea la acest Program se realizeaza 100% online si este gratuit.

 • Protocolul de aplicare si de evaluare a ideilor si a planurilor de afaceri, inclusiv intreaga comunicare cu fiecare participant si de management al documentelor si aplicatiilor, se realizeaza exclusiv prin intermediul Platformei B2B ePortal access2capital.co, utilizand aplicatia online CRM Cloud.

  • Pentru a crea un Cont Nou Client accesati acest link.

  • Pentru autentificarea unui Client intr-un Cont deja Inregistrat accesati acest link.

Procesarea Aplicatiilor si Evaluare Propunerilor de Afaceri

Procesul de aplicare si de evaluare a Propunerilor de Afaceri include urmatorii pasi:

1. Fiecare solicitant va crea un cont client pe Platforma B2B ePortal, pe care il va accesa pentru a aplica, a comunica, a procesa documentele, a gestiona aplicatia si a-si sustine proiectul;

2. Solicitantii vor completa si vor transmite online “Idea de Afaceri”, care reprezinta o fisa de 1 pagina care contine o prezentare simpla si concisa a ideii de afaceri propuse;

3. Compania noastra va procesa si va evalua din punct de vedere al Analizei de Oportunitate propunerile de idei de afaceri ale solicitantilor. Evaluarea ideilor de afaceri se va realiza direct de catre specialistii proprii ai Companiei noastre;

4. Propunerile care sunt admise, se califica pentru etapa urmatoare a Programului;

5. Solicitantii calificati vor intocmi si vor transmite online “Planul de Afaceri”, care urmeaza a se realiza pe baza unui model-cadru specific, care se va pune gratuit la dispozitia fiecarui participant;

6. Planurile de Afaceri pot fi concepute si redactate integral de catre fiecare participant, sau daca doresc, acestia pot beneficia de serviciile de consultanta oferite de Partenerii Locali in vederea conceperii si intocmirii intregii documentatii aferente aplicatiei;

7. Compania noastra va procesa si va evalua, in mai multe faze, planurile de afaceri ale solicitantilor. Evaluarea planurilor de afaceri se va realiza direct de catre specialistii proprii ai Companiei noastre;

8. Procesul de Evaluare a Planurilor de Afaceri cuprinde urmatoarele faze:

a) Evaluarea de Conformitate: se analizeaza daca planul de afaceri transmis corespunde modelului-cadru specific al Programului. Planurile neconforme sunt respinse automat. Planurile conforme se califica pentru faza urmatoare;

b) Evaluarea Economica, Financiara, Tehnica si Operationala a Planului de Afaceri: se analizeaza din punct de vedere economic, financiar, tehnic si operational (viabilitate, fezabilitate, realitate, calitate, sustenabilitate, durabilitate, eficienta, implementare, management tactic/strategic, etc) principalele capitole ale planului de afaceri. Pentru neclaritatile identificate, se comunica cu participantii in vederea clarificarii aspectelor sesizate. In aceasta faza de evaluare nu se resping planuri de afaceri;

c) Evaluarea Informatiilor Suplimentare furnizate de participanti in urma solicitarilor de clarificari. In aceasta faza de evaluare nu se resping planuri de afaceri;

d) Evaluarea Finala a Planului de Afaceri. In aceasta faza are loc evaluarea generala a companiei micro solicitante si a proiectului/afacerii propuse prin intermediul planului de afaceri, in urma careia este posibil unul dintre rezultate:

d.1.) Companiile/afacerile/proiectele care indeplinesc toate criteriile de finantare directa ale Programului. Acestea sunt admise si se califica pentru etapa negocierii facilitatilor de finantare solicitate;

d.2.) Companiile/afacerile/proiectele care nu indeplinesc integral toate criteriile financiare ale Programului, insa indeplinesc majoritatea criteriilor respective. Acestea sunt considerate finantabile, iar solicitantilor respectivi le sunt recomandate: fie accesarea altor Programe Financiare oferite de Compania noastra; fie asistenta si sustinerea directa pentru accesarea de finantari din alte surse terte, inclusiv accesand Partenerii Financiari Externi din cadrul portofoliul nostru de Investment Banking;

d.3.) Planurile de afaceri care necesita o regandire a afacerii propuse spre finantare. Participantilor respectivi le sunt oferite servicii de consultanta si asistenta tehnica in vederea imbunatatirii conceptului de afacere propusa spre finantare cu scopul de a deveni finantabili odata cu repozitionarea adecvata a demersului lor;

9. Se va realiza un proces intern de due-diligence a solicitantilor (asociati, actionari, administratori, companii, afaceri, etc) ale caror Planuri de Afaceri au fost selectate in vederea capitalizarii;

10. In functie de situatia in care se regaseste Propunerea de Afaceri a fiecarui solicitant, acestora li se vor transmite urmatoarele: fie o Oferta Neangajanta de Finantare aferenta Programului Financiar in cadrul caruia solicitantul a aplicat; fie o Oferta Neangajanta de Finantare/Investitii aferenta unui alt Program Financiar oferit de Compania noastra la care solicitantul s-a calificat spre capitalizare; fie o Oferta Neangajanta de Finantare/Investitii de tipul Investment Banking;

11. Pe baza Ofertelor Neangajante si in urma negocierilor purtate cu solicitantii pe marginea lor, se va transmite solicitantilor o Oferta Angajanta de Capitalizare: fie aferenta Programului Financiar in cadrul caruia solicitantul a aplicat; fie aferenta unui alt Program Financiar oferit de Compania noastra la care solicitantul s-a calificat spre capitalizare; fie aferenta Programului Financiar de Investment Banking;

12. In conformitate cu termenii si conditiile tehnice cuprinse in cadrul Ofertelor Angajante agreate cu solicitantii, acestora li se vor transmite Contractele de Capitalizare pe baza carora se va realiza Capitalizarea Proiectului/Afacerii propuse de acestia: fie aferenta Programului Financiar in cadrul caruia solicitantul a aplicat; fie aferenta unui alt Program Financiar oferit de Compania noastra la care solicitantul s-a calificat spre capitalizare; fie aferenta Programului Financiar de Investment Banking.

​​​​Intrebari Frecvente

I: Care este legatura dintre Programele Financiare ROIP si Programele de Finantari Nerambursabile din Fonduri Europene gestionate de Comisia Europeana?

R: Absolut niciuna. Programele noastre financiare reprezinta oferte private de capitaluri, care sunt gestionate exclusiv de Compania noastra, si care nu au absolut niciun fel de legatura cu fondurile nerambursabile/fondurile structurale europene gestionate de Comisia Europeana.

 

I: Cum procedam pentru a obtine ghidul solicitantului si alte documentatii necesare aplicarii in cadrul Programelor dvs Financiare?

R: Avem o abordare pro-business, prin care dorim sa mentinem la minim birocratia si documentatia aferenta procesului de aplicare. In consecinta, nu exista astfel de ghiduri sau pachete cu documentatii necesare pentru aplicarea la Programele noastre. Toate informatiile aferente Programelor noastre Financiare sunt publicate in site, le puteti regasi mai sus pe aceasta pagina, in cadrul sectiunilor: Prezentarea Generala a Programului; Criterii de eligibilitate; Procesul de aplicare; Procesarea aplicatiilor si evaluare propunerilor de afaceri.

 

I: Suntem interesati sa aplicam in cadrul unuia dintre Programele dvs Financiare. Cum procedam pentru a va comunica detaliile despre societatea / afacerea / proiectul nostru si despre solicitarea noastra concreta de finantare?

R: Urmati instructiunile si detaliile prezentate in cadrul sectiunilor Procesul de aplicare si Procesarea aplicatiilor si evaluare propunerilor de afaceri, pe care le puteti regasi mai sus pe aceasta pagina.

 

I: Dorim sa discutam telefonic si/sau prin email cu unul dintre reprezentantii Companiei dvs in vederea organizarii unei intalniri cu dvs in cadrul careia sa va prezentam societatea noastra, afacerea/proiectul pe care dorim sa il dezvoltam si necesitatile noastre specifice de finantare. Cum procedam in acest caz?

R: Sunteti bineveniti sa ne contactati telefonic si/sau prin email oricand doriti. Trebuie insa sa retineti ca orice comunicare legata de aplicarea dvs la oricare dintre Programele noastre Financiare se poate realiza doar prin intermediul portalului CRM online, in conformitate cu Procedurile de Lucru detaliate in cadrul sectiunilor Procesul de aplicare si Procesarea aplicatiilor si evaluare propunerilor de afaceri, pe care le puteti regasi mai sus pe aceasta pagina.

 

I: Societatea noastra nu indeplineste criteriile de eligibilitate pentru participarea la acest Program Financiar. Cum procedam in acest caz?

R: Fiecare dintre Programele noastre Financiare Anuale are definite anumite criterii de eligibilitate prestabilite si nenegociabile. In cazul in care societatea aplicanta nu indeplineste criteriile de eligibilitate ale unuia dintre Programele Financiare, atunci este necesar sa selectati in vederea aplicarii un altul, pentru care societatea dvs este eligibila. In cazul in care societatea aplicanta nu este eligibila pentru niciunul dintre Programele Financiare Anuale curente, atunci nu este posibila aplicarea dvs in acest moment, urmand a verifica conditiile de eligibilitate ale Programelor pentru anii viitori.

 

I: Avem neclaritati in legatura cu intocmirea Propunerii Ideii de Afaceri si cu cea a Planului de Afaceri aferente Programului in cadrul caruia am aplicat, nu reusim sa intocmim singuri aceste documente. Dorim sa colaboram cu dvs in vederea obtinerii de consultanta pentru a realiza aceste documentatii. Cum procedam in acest caz?

R: Compania noastra nu furnizeaza aplicantilor servicii de consultanta in vederea intocmirii documentatiilor necesare acestora. Daca am furniza astfel de servicii, atunci ne-am pozitiona intr-un conflict de interese in raport cu Programele noastre Financiare: noi am oferi consultanta in vederea intocmirii documentatiilor, dupa care tot noi am evalua respectivele documentatii in cadrul procesului de analiza al acestora. Pentru a evita astfel de conflicte de interese, oferim aplicantilor interesati in accesarea serviciilor de consultanta in vederea intocmirii documentatiilor necesare Programelor Financiare posibilitatea de a colabora cu Partenerii Locali ai Companiei noastre in Romania. Partenerii Locali sunt societati romanesti de consultanta financiara, carora Compania noastra le-a externalizat prestatia mai multor servicii in ultimii ani, si care detin intregul know-how necesar pentru a realiza documentatia respectiva pentru dvs.

 

I: In aceste conditii, cum luam noi legatura cu un Partener Local? Care sunt serviciile de care noi beneficiem din partea acestuia? Care sunt avantajele colaborarii noastre cu un Partener Local? Serviciile furnizate noua de Partenerul Local sunt gratuite?

R: In conformitate cu instructiunile si detaliile prezentate in cadrul sectiunilor Procesul de aplicare si Procesarea aplicatiilor si evaluare propunerilor de afaceri, pe care le puteti regasi mai sus pe aceasta pagina, pe parcursul procesarii aplicatiei dvs, veti receptiona informatii complete despre modul de colaborare cu Partenerii Locali, conditiile de lucru cu acestia, modul de achizitie si costurile acestor servicii, etc. Partenerii Locali sunt alocati de Compania noastra fiecarui aplicant, la cererea expresa a acestuia. In urma contractarii si achizitiei serviciilor Partenerilor Locali, aplicantii beneficiaza de urmatoarele: consultanta in privinta accesarii Programelor noastre Financiare; asistenta tehnica specifica aplicatiilor fiecarui solicitant; conceperea, intocmirea si realizarea intregii documentatii necesare; garantarea acceptarii documentatiei in etapa de Evaluare de Conformitate si calificarea acesteia in etapa de Evaluarea Economica, Financiara, Tehnica si Operationala; premisele inregistrarii unui scoring superior aferent evaluarii Planului de Afaceri propus; alte eventuale servicii personalizate specifice solicitarii/propunerii fiecarui aplicant (livrabile cu/fara mandat special acordat de Compania noastra).

 

I: Este obligatorie achizitia serviciilor de consultanta de la Partenerii Locali pentru a aplica in cadrul Programelor dvs Financiare?

R: Nu. Achizitia serviciilor de consultanta furnizate de Partenerii Locali nu este obligatorie pentru aplicantii la Programele noastre Financiare. Aceste servicii reprezinta o facilitate suplimentara si optionala pe care Compania noastra o pune la dispozitia aplicantilor interesati, serviciile respective facand parte dintr-un pachet mai larg de facilitati de consultanta si asistenta tehnica cu valoare adaugata furnizate solicitantilor romani de capitaluri externe.

SOLICITARE INFORMATII

Pentru a obtine informatii suplimentare despre acest Program Financiar oferit de Compania noastra, transmiteti solicitarea dvs pe adresa de email info@romania-ip.com sau completati formularul alaturat

© 2016-2020 by Romania Capital Partners INC. ALL RIGHTS RESERVED.

ROMANIA INVESTMENT PARTNERS este Marca Comerciala Inregistrata si este detinuta si operata in exclusivitate de catre ROMANIA CAPITAL PARTNERS INC.