top of page

PROGRAME FINANCIARE 2024
PENTRU COMPANII MEDII, MARI SI CORPORATII

Programele Financiare Anuale reprezinta Oportunitati de Finantari si Investitii Directe care sunt realizate de Compania noastra fara a solicita garantii si/sau contributii financiare proprii din partea beneficiarilor romani.

Tematica si criteriile de eligibilitate ale acestor Programe se stabilesc anual in functie de apetitul si interesele investitionale ale Companiei noastre precum si ale celorlalti Parteneri Financiari Internationali implicati in cadrul Programelor de Investment Banking sponsorizate de Compania noastra.

 

In cadrul acestor Programe Financiare Anuale, pentru anul 2024, Compania noastra a creat oportunitati financiare pentru toate categoriile de companii si afaceri locale:

  • Oferim posibilitatea atragerii de Investitii si Finantari Directe ca mijloc de capitalizare a proiectelor. Pentru companiile si proiectele eligibile, Programul Project Finance permite atragerea de capitaluri private in vederea finantarii proiectelor de investitii;

  • Oferim posibilitatea atragerii de Investitii si Finantari Directe ca mijloc de capitalizare si de finantare a companiilor. Pentru companiile si afacerile eligibile, Programele Venture Capital si Private Equity & Debt faciliteaza atragerea capitalurilor private in vederea finantarii companiilor;

  • Oferim companiilor care au in derulare si/sau intentioneaza sa depuna Proiecte bazate pe Accesarea Fondurilor Structurale Nerambursabile, posibilitatea asigurarii cotei proprii de cofinantare aferenta acestor proiecte prin accesarea capitalurilor externe sub forma Investitiilor si Finantarilor Directe, prin intermediul Programului de Capitalizari Directe a Proiectelor Finantate prin Fonduri Structurale;

  • Oferim posibilitatea accesarii de Capitaluri Externe de catre companiile aflate in dificultate economica si financiara. Pentru companiile si afacerile eligibile, Programul Special Situations faciliteaza accesarea si atragerea capitalurilor private in vederea restructurarii/refinantarii/recapitalizarii si a finantarii/capitalizarii suplimentare a companiilor aflate in dificultate/insolventa;

  • Companiile Medii, Mari si Corporatiile au, de asemenea, posibilitatea accesarii directe a Partenerilor Financiari si Strategici Internationali in cadrul Programului Investment Banking sponsorizat de Compania noastra, in vederea atragerii de investitii si finantari private pentru capitalizarea companiilor, afacerilor si proiectelor romanesti. 

bottom of page